TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 25tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ  CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

ĐỢT HỌC 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là hoạt động thiết thực của sinh viên các Đại đội học GDQP – AN đợt 2 học kỳ I năm học 2017 – 2018 để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

- Đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá tinh thần sinh viên các Đại đội khi đến học tập rèn luyện tại Trung tâm GDQP & AN; tạo sân chơi phù hợp, lành mạnh, bổ ích, góp phần xây dựng phong trào văn hoá - văn nghệ của sinh viên Trường Đại học Vinh.

- Hội diễn được tổ chức gọn nhẹ, thiết thực, để lại ấn tượng tốt trong cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tại Trung tâm GDQP & AN.

II. NỘI DUNG, THỂ LOẠI, HÌNH THỨC

1. Nội dung: Tham gia Hội diễn là các tác phẩm ca ngợi  công ơn Thầy cô giáo, ca ngợi mái trường, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng tuổi trẻ.

2. Thể loại:

- Ca (Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), múa, nhạc, thơ, kịch.

- Khuyến khích các tiết mục hát múa phụ hoạ, các tiết mục có dàn dựng nghệ thuật.

3. Số lượng tiết mục tham gia: Mỗi đại đội tham gia 2 tiết mục. Ngoài ra khuyến khích tập thể các ngành, khoa đăng ký thêm tiết mục giao lưu.

Riêng sinh viên chuyên ngành GDQP tổ chức thành 01 đội, luyện tập 01 tiết mục

III.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  1. Thời gian tổ chức: 19h ngày 18 tháng 11 năm 2017
  2. Thời gian đăng ký tiết mục: Từ 6h30 phút đến 10h30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2017. Khi đăng ký tiết mục, yêu cầu nạp kèm file nhạc để BTC chạy chương trình chung  (Chỉ nhận file nhạc qua email: tiepph@vinhuni.edu.vn).

    Nơi nhận: Văn phòng Trung tâm – Tầng 1 GĐA. Gặp Cô Quyên: 0986.127.759 hoặc Cô Huyền: 0943.039.918

  3. Thời gian duyệt chương trình: 15h ngày 14  tháng 11 năm 2017

Lưu ý: Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Đại đội khẩn trương triển khai thực hiện để Hội diễn đạt kết quả tốt đẹp./.

 

 

                                                                             BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP& AN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Nghệ An, ngày ….. tháng…. năm 2017

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ

ĐẠI ĐỘI………………………………………..

 

TT

Tên tiết mục

Thể loại

Sáng tác

(Nhạc và lời)

Biểu diễn

Loại nhạc

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại đội trưởng                                                                 Đội trưởng Đội văn nghệ

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Lưu ý:

  1. Thời gian nạp danh sách đăng ký và nhạc beat: Chậm nhất vào lúc 10h30  ngày 09/11/2017 (Thứ 2). Gặp cô Quyên tại VP Trung tâm GDQP – An ninh. SĐT: 0986.127.759
  2. Trước khi nạp danh sách đăng ký tiết mục về BTC, yêu cầu đội trưởng đội văn nghệ trình Đại đội trưởng xem xét và ký duyệt.
  3. Đội trưởng đội văn nghệ cung cấp họ tên và SĐT để tiện liên lạc.

ĐỘI TRƯỞNG VĂN NGHỆ:………………………….SĐT:………