Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Đồng chí Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm GD QP&AN, Trưởng Khoa Quốc phòng và Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó Trưởng Khoa Quốc phòng đã công bố và trao Quyết định nâng lương (cấp bậc Trung tá lần 1) đối với đồng chí Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ Đào tạo và quản lý sinh viên, Giảng viên Bộ môn Kỹ chiến thuật.


Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm GD QP&AN, Trưởng Khoa Quốc phòng  trao Quyết định nâng lương (cấp bậc Trung tá lần 1) đối với đồng chí Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ Đào tạo và quản lý sinh viên, Giảng viên Bộ môn Kỹ chiến thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Thông nhấn mạnh: Được nhận Quyết đinh nâng lương Trung tá (lần 1) là một một mốc mới trên chặng đường phấn đấu, cống hiến của Trung tá Nguyễn Hùng Cường. Để đáp lại sự quan tâm, ghi nhận của tổ chức và thủ trưởng cấp trên, đồng chí Trung tá Nguyễn Hùng Cường nói riêng và đội ngũ cán bộ, giảng viên trong khoa nói chung cần nhận thức rõ và trân trọng vị trí công tác là người giảng viên Khoa Quốc phòng của Trường Đại học Vinh anh hùng; từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao, tích cực lao động, cống hiến xây dựng Trung tâm GD QP&AN và Khoa Quốc phòng ngày càng vững mạnh, tiêu biểu.

Đến nay, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt của Đảng ủy – Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Đảng ủy – Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Quốc phòng ngày càng được bổ sung, hoàn thiện cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cụ thể Khoa hiện có 2 sĩ quan biệt phái cấp bậc Thượng tá, 5 sĩ quan biệt phái cấp bậc Trung tá (trong đó có 3 sĩ quan cấp bậc Trung tá nâng lương lần 1), 1 sĩ quan biệt phái cấp bậc Thiếu tá và 8 cán bộ, giảng viên là công chức, viên chức của Trường Đại học Vinh.

Về trình độ học vấn, Khoa hiện có 100% cán bộ, giảng viên có trình độ Đại học và Sau Đại học (Cụ thể có 7 giảng viên có trình độ Thạc sĩ; 3 giảng viên đang đào tạo Thạc sĩ và 6 giảng viên có trình độ Đại học.).


Chi bộ thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng chống covid-19 trong quá trình sinh hoạt và trao quyết định nâng lương năm 2021 cho cán bộ, giảng viên

Để đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo trong thời gian tới, Chi ủy, Chi bộ và Ban giám đốc Trung tâm GD QP&AN đã và đang tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Khoa phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, có 100% đội ngũ giảng viên trẻ hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ, trong đó có 1-2 giảng viên phấn đấu đi học tiếp chương trình Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ). Qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ Giáo dục đào tạo, Nghiên cứu khoa học đặt ra ngày càng cao của trung tâm nói riêng và của Trường Đại học Vinh nói chung…/.

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN