TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP – AN VINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA

ĐỢT HỌC 5  HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2016 -2017

(Từ 26/12/2016 – 22/01/2017)

I.             MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-   Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2016) và tăng cường sự phấn đấu, thi đua giữa các lớp, các đại đội để duy trì tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực hiện tốt Nội quy, Quy chế mà Nhà trường và Trung tâm đã đề ra.

-  Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện trong quá trình sinh hoạt tại Trung tâm.

Trung tâm GDQP – AN tiến hành tổ chức các hoạt động thi đua trong đợt học 5  học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

2. Yêu cầu

- Tất cả các đại đội trưởng, lớp trưởng các lớp chuyên ngành  nắm bắt nội dung thi đua để phổ biến cho đại đội, lớp mình thực hiện nghiêm túc.

- 100% sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế và tham gia các hoạt động đầy đủ, đúng giờ.

II.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1.      Hội thi Tiếng hát Karaoke sinh viên (kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam)

-   Mỗi đại đội đăng ký 5 tiết mục (thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca…)

-   Chủ đề: Tự chọn

-   Thời gian tổ chức: 19h ngày 06 tháng 01 năm 2017

2.       Hội thao điều lệnh: Tổ chức kết hợp trong Lễ chào cờ của đợt học.

-        Thời gian tổ chức:  7h ngày 9/01/2017

-        Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm.

3.      Thi đấu thể thao

Nội dung:  Thi đấu kéo co

Dự kiến thời gian tổ chức: Chiều thứ 2 ngày 09/01/2017

Yêu cầu:

+ Mỗi đại đội thành lập 01 đội tuyển gồm 10 người (5 nam; 5 nữ)

+ Cách thức thi đấu: ban tổ chức tiến hành cho các đội bôc thăm thi đấu theo vòng tròn và chọn ra đội thắng cuộc

Trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động ngoại khóa của đợt học 5 HK1 năm học 2016 – 2017, Ban thi đua sẽ tổng hợp nội dung các mặt thi đua, đánh giá, xếp loại và báo cáo tại buổi sinh hoạt toàn Trung tâm vào cuối đợt học. Kết quả thi đua là cơ sở để chấm điểm rèn luyện của sinh viên và xếp loại đại đội trong đợt học. Vì vậy yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã phổ biến.

 

                                                                                    TRUNG TÂM GDQP -AN                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         

 

         Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng