TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP – AN VINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA

ĐỢT HỌC 1  HỌC KỲ II -  NĂM HỌC 2016 -2017

(Từ 06/02/2017 – 19/03/2017)

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích

-   Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017) và tăng cường sự phấn đấu, thi đua giữa các lớp, các đại đội để duy trì tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực hiện tốt Nội quy, Quy chế mà Nhà trường và Trung tâm đã đề ra.

-  Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện trong quá trình sinh hoạt tại Trung tâm.

Trung tâm GDQP – AN tiến hành tổ chức các hoạt động thi đua trong đợt học 1  học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

2. Yêu cầu

- Tất cả các đại đội trưởng, lớp trưởng các lớp chuyên ngành  nắm bắt nội dung thi đua để phổ biến cho đại đội, lớp mình thực hiện nghiêm túc.

- 100% sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế và tham gia các hoạt động đầy đủ, đúng giờ.

II.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  1. Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

- Mỗi đại đội đăng ký 2 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca, song ca và tốp ca.

- Chủ đề: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam.

- Thời gian tổ chức: 19h thứ 6 ngày 24/02/2017.

2. Hội thao điều lệnh: Tổ chức kết hợp trong Lễ chào cờ của đợt học.

  • Thời gian tổ chức:  7h ngày 20/02/2017
  • Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm.

3.Thi đấu thể thao

Nội dung:  Thi đấu kéo co

Dự kiến thời gian tổ chức: Chiều thứ 2 ngày 20/02/2017

Yêu cầu:

+ Mỗi đại đội thành lập 01 đội tuyển gồm 10 người (5 nam; 5 nữ)

+ Cách thức thi đấu: ban tổ chức tiến hành cho các đội bôc thăm thi đấu theo vòng tròn và chọn ra đội thắng cuộc

Trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động ngoại khóa của đợt học 1 HK2 năm học 2016 – 2017, Ban thi đua sẽ tổng hợp nội dung các mặt thi đua, đánh giá, xếp loại và báo cáo tại buổi sinh hoạt toàn Trung tâm vào cuối đợt học. Kết quả thi đua là cơ sở để chấm điểm rèn luyện của sinh viên và xếp loại đại đội trong đợt học. Vì vậy yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã phổ biến.

 

                                                                                    TRUNG TÂM GDQP -AN                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         

 

         Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng