TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP-AN VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Nghệ An, ngày 26  tháng 10  năm 2017              

 

ĐIỀU LỆ

Giải thi đấu thể thao sinh viên các đại đội

đợt học 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018

 

 


          Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm GDQP – AN Vinh năm học 2017 - 2018;

Căn cứ kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017  -  2018  của LCĐ Trung tâm GDQP – AN Vinh;

Được sự đồng ý của Chi uỷ - Ban Giám đốc Trung tâm,  BTC ban hành Điều lệ giải thể thao sinh viên các đại đội đợt học 2 học kỳ I năm học 2017  – 2018  như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

1.1. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982 – 20/11/2017)

1.2. Động viên khuyến khích phong trào thi đấu thể thao trong học sinh, sinh viên trường Đại học Vinh.

1.3. Tạo điều kiện để sinh viên các lớp, các đại đội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm học tập và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Điều 2. Thời gian, địa điểm, tính chất, hình thức, cách tính điểm

2.1 Nội dung thi đấu: Thi kéo co

2.2. Thời gian: Khai mạc giải thi kéo co vào lúc 16h ngày 02/11/2017

2.3. Địa điểm: Sân vận động Trung tâm GDQP – AN Vinh.

2.4. Hình thức thi đấu:

- Vòng loại trực tiếp: Số lượng tham gia giải: 7 đội đấu loại trực tiếp, chọn ra 3 đội để vào vòng bán kết.

- Vòng bán kết: 3 đội thắng vòng loại bắt thăm chọn một đội được đặc cách vào chung kết. Hai đội còn lại đấu với nhau chọn ra đội thắng còn lại tham gia vòng chung kết

- Chung kết. Đội thắng ở vòng bán kết gặp đội được đặc cách

Điều 3. Đối tượng và điều kiện dự giải

3.1. Đối tượng và điều kiện tham dự     

Sinh viên đang tham gia học chương trình GDQP – AN của các đại đội, có tư cách đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm bảo thi đấu đều được tham gia thi đấu.

           

 

TM. Trung Tâm GDQP-AN

BTC