Tại buổi làm việc, Đồng chí PGS. TS Trần Văn Phú,Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Trường Đại học Vinh đã công bố Quyết định thành lập đoàn thanh tra của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn thanh tra tại trung tâm GD QP&AN. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động thanh tra định kỳ của nhà trường đối với tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Năm nay, do tác động của dịch bệnh covid-19 nên hoạt động thanh tra của nhà trường có chậm hơn một ít thời gian so với mọi năm…

Đồng chí PGS. TS Trần Văn Phú,Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Trưởng đoàn thanh tra quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thanh tra

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó giám đốc trung tâm, Trưởng khoa Quốc phòng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó giám đốc trung tâm, Trưởng khoa Quốc phòng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và giải trình sâu hơn những vấn đề trọng tâm mà các thành viên đoàn thanh tra yêu cầu. Cán bộ, nhân viên đoàn thanh tra đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ hệ thống hồ sơ theo quy định như (Kế hoạch năm học, Hồ sơ quản lý điểm, Hồ sơ thi đua khen thưởng, Hồ sơ sinh hoạt bộ môn, Hồ sơ quản lý sinh viên, Hồ sơ quản lí cơ sở vật chất, Hồ sơ hoạt động nghiên cứu khoa học, Hồ sơ hoạt động các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên chi hội sinh viên…).

Sau khi kiểm tra hệ thống hồ sơ và thực tế doanh trại, kho tàng, cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm, đoàn thanh tra đã chất vấn làm rõ hơn một số nội dung trọng tâm.

Các thành viên đoàn thanh tra đang kiểm tra hệ thống hồ sơ chuyên môn

Kết luận nội dung thanh tra, đoàn thanh tra đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, cũng như hạn chế khuyết điểm cần khắc phục trong năm học 2020 – 2021 vừa qua. Đồng chí PGS. TS Trần Văn Phú,Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Trưởng đoàn thanh tra nhấn mạnh: “Trung tâm GD QP&AN đã chuẩn bị chu đáo, tích cực cho hoạt động thanh tra. Năm học 2020 – 2021, trung tâm cơ bản chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường; là một trong những tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trong năm qua, Phòng thanh tra pháp chế không nhận được bất kỳ đơn thư nào từ sinh viên phản ánh về trung tâm. Thời gian tới, đoàn sẽ có văn bản cụ thể về các nội dung thanh tra…”.

 

Đồng chí PGS. TS Trần Văn Phú,Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Trưởng đoàn thanh tra kết luận nội dung thanh tra

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó giám đốc trung tâm, Trưởng khoa Quốc phòng thay mặt trung tâm đã phát biểu xin lĩnh hội những ý kiến mà đoàn thanh tra đã chỉ ra; đồng thời bày tỏ quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên trung tâm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2021 – 2022 và thời gian tiếp theo…/.

                                                        Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN