Tham dự buổi lễ có Đồng chí Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ và 3 đoàn viên ưu tú Chi đoàn K58.

Chi bộ thực hiện nghi lễ chào cờ, hất quốc ca, quốc tế ca theo đúng quy định

 Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên mới của Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục QP&AN Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2022; trong thời gian qua, chi bộ trung tâm đã chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức quần chúng (Liên chi đoàn thanh niên, Liên chi hội sinh viên) tích cực phát hiện nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú tích cực phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba đoàn viên ưu tú của Chi đoàn K58 GD QP&AN vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (từ trái qua phải: Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung)

Trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu, dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của chi ủy, chi bộ, các tổ chức quần chúng và cá nhân  Trung tá Nguyễn Thế Dũng, Giáo viên chủ nhiệm lớp K58 GD QP&AN , Trung tá Bùi Đức Công, Tổ trưởng Tổ đảng sinh viên, các đồng chí quần chúng ưu tú (Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung) đã không ngừng phấn đấu, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện cũng như các hoạt động phong trào đoàn thanh niên và hội sinh viên, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đồng chí Thạc sĩ, Nguyễn Thế Tiến – Chi ủy viên chi bộ trung tâm đã tiến hành công tác tổ chức buổi lễ kết nạp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; đảm bảo buổi lễ trang nghiêm, thống nhất, có tính giáo dục cao với các đảng viên mới và toàn chi bộ.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ Trung tâm công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới của Đảng ủy Trường Đại học Vinh cho các đồng chí Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ Trung tâm trao Quyết định kết nạp đảng viên mới của Đảng ủy Trường Đại học Vinh cho đồng chí Nguyễn Ngọc Duy

Thay mặt chi bộ, Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ Trung tâm đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới của Đảng ủy Trường Đại học Vinh cho các đồng chí Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung.

Đảng viên mới Nguyễn Ngọc Duy đọc lời tuyên thệ trước chi bộ

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách của người đảng viên; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, đạo đức cách mạng, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước để luôn xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chi ủy viên Chi bộ trung tâm đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chi ủy viên Chi bộ trung tâm đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới Nguyễn Ngọc Duy, Thái Thị Thu Hiền, Phạm Minh Trung. Đồng chí Chi ủy viên yêu cầu các đồng chí đảng viên mới sau khi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nắm vững nhiệm vụ, chức trách của người đảng viên; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian thử thách (12 tháng) để được trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin ảnh: Trung tâm GD QP&AN