.

Tại hội nghị, chi bộ trung tâm đã phân tích, thảo luận, đóng góp ý kiến cho tập thể chi ủy; đóng góp ý kiến cho các đồng chí cán bộ chủ trì đơn vị; đóng góp ý kiến chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế trong kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chinh trị năm 2020 của trung tâm.

Đồng chí Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 của Chi bộ Trung tâm GD QP&AN

Theo đó, các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2020 vừa qua, tập thể Chi ủy, Chi bộ trung tâm GD QP&AN đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là:

Thứ nhất; chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2020, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đào tạo cho các đối tượng sinh viên chuyên ngành Sư phạm QP&AN, Văn bằng 2, Giảng dạy và cấp Chứng chỉ GD QP&AN cho đối tượng sinh viên không chuyên của Đại học Vinh, Đại học Y Khoa Vinh, Đại học Vạn Xuân…

Trong trung tâm có 2 giảng viên (Thạc sĩ Đoàn Quang Dũng, Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết) đạt giảng viên dạy giỏi tại Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 được tổ chức tại Đại học Hùng Vương, Phú Thọ; có giảng viên đạt giải ba (Thạc sĩ Đoàn Quang Dũng) và giải Khuyến khích (Thạc sĩ Trần Văn Long) tại Hội thi giảng viên trẻ dạy giỏi năm 2020 của Trường Đại học Vinh…Trong năm, trung tâm có 1 đồng chí được đi học lớp bồi dưỡng chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị (Thượng tá Nguyễn Đình Lưu); 1 đồng chí bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ (Trần Văn Long); có 4 đồng chí đang đào tạo Thạc sĩ (Nguyễn Minh Quyết, Lưu Văn Mạnh, Đinh Thị Hải, Trần Thị Xinh); có 5 đồng chí đi tập huấn giáo dục QP&AN do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hải Phòng; 2 đồng chí tham gia Lớp tập huấn cán bộ tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An…

Thứ hai; Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm nội dung xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm các chế độ rèn luyện kỷ luật, nền nếp xây dựng chính quy tại trung tâm.

Thứ ba; Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Chi ủy, chi bộ trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Công tác phát triển đảng, nhất là từ đối tượng sinh viên đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu đặt ra…

Đảng viên trong chi bộ Trung tâm GD QP&AN bỏ phiếu kín đánh giá, bình xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tập thể chi ủy, chi bộ và từng cá nhân đảng viên... 

Tại hội nghị, chi bộ đã tiến hành bình xét chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể chi ủy, chi bộ và cá nhân từng đảng viên trong năm 2020.

Qua phân tích, thảo luận và so sánh với tiêu chuẩn, chi bộ đã bỏ phiếu thống nhất đánh giá tập thể Chi ủy Chi bộ Trung tâm GD QP&AN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Chi bộ đã bỏ phiếu thống nhất đánh giá tập thể Chi bộ Trung tâm GD QP&AN đạt danh hiệu tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Chi bộ cũng đã phân tích thảo luận và bỏ phiếu đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Kết quả cụ thể: toàn chi bộ có 1 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đồng chí Trần Văn Thông) và 17 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ vào kết quả đạt được, chi bộ đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Vinh tặng Giấy khen cho Chi bộ Trung tâm GD QP&AN vì đã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Chi bộ đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Vinh tặng Giấy khen cho cá nhân Đồng chí Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 trên cương vị bí thư chi bộ và cán bộ chủ trì đơn vị.

Chi bộ đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen cho cá nhân Đồng chí Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 – 2020).

Đảng viên trong chi bộ bỏ phiếu kín bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 của tập thể và cá nhân trong chi bộ

Các bước phân tích, bình xét chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được chi bộ khoa thực hiện đúng trình tự, thủ tục như hướng dẫn của cấp trên.

Cũng tại hội nghị, chi ủy, chi bộ trung tâm đã triển khai phương hướng công tác xây dựng Đảng năm 2021. Trong đó, xác định rõ chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực công tác cụ thể (công tác tuyển sinh sinh viên chuyên ngành sư phạm quốc phòng, công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác giáo dục rèn luyện xây dựng chính quy, công tác xây dựng Đảng…).

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chi ủy, chi bộ trung tâm đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ chủ trì, chi ủy viên, từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Qua đó, nhằm làm cho tập thể chi ủy, chi bộ cũng như mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên trong trung tâm xác định rõ nhiệm vụ, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021…/.

                                           Tin, ảnh: Trung tâm Giáo dục QP&AN