Tham gia hội nghị có Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Quốc phòng; Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó trưởng khoa Quốc phòng và toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá khách quan, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của trung tâm trong năm học 2020 – 2021.

Nổi bật là trong năm học vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cấp ủy, chi bộ, ban giám đốc trung tâm đã tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 100% cán bộ, giảng viên, sinh viên. Thực hiện tốt công tác cán bộ, trong năm học có 1 đồng chí đi học lớp lý luận chính trị cao cấp ở Học viện chính trị; 1 đồng chí đi học Trung cấp lí luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; đề nghị nâng lương cho 1 đồng chí; hai đồng chí giảng viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ; tuyển dụng 1 giảng viên mới…

Trung tâm thực hiện tốt công tác tuyển sinh, nhất là đối tượng văn bằng 2, vừa học vừa làm. Hoàn thành tốt chương trình đào tạo của sinh viên K58 chuyên ngành GD QP&AN, 100% sinh viên tốt nghiệp đạt Khá, Giỏi. Thực hiện tốt công tác GD QP&AN cho các đối tượng sinh viên không chuyên Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học công nghệ Vạn Xuân…Trong năm, 100% cán bộ, giáo viên trung tâm có bài báo được đăng tải trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Hoạt động đoàn thể (Công đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên trung tâm) có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động…

Hội nghị cũng đã phân tích, thảo luận những đặc điểm thuận lợi, khó khăn tác động, những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm học mới 2021 – 2022.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Quốc phòng trình bày báo cáo tổng kết Năm học 2020 - 2021 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa (2015 - 2020)

Cũng tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, giảng viên trung tâm cũng đã thảo luận, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của Ban chủ nhiệm khoa trong thực hiện nhiệm kỳ trưởng khoa (2015 – 2020), cũng như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cá nhân Đồng chí Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Trưởng khoa Quốc phòng và Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó trưởng khoa Quốc phòng trong nhiệm kỳ (2015 – 2020) vừa qua.

Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó trưởng khoa Quốc phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ (2015 – 2020) vừa qua, Ban chủ nhiệm khoa (Thượng tá Trần Văn Thông, Trưởng khoa; Thượng tá Nguyễn Đình Lưu, Phó trưởng khoa) đã luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh, duy trì điều hành khoa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Thực hiện tốt công tác tham mưu, bổ sung, hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lí, rèn luyện các đối tượng sinh viên, học viên. Cá nhân đồng chí trưởng khoa và phó trưởng khoa luôn gương mẫu trong đạo đức lối sống, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ của tập thể, có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, điều hành khoa cũng như thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác…


Cán bộ, giảng viên trung tâm phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng đã tổng kết hoạt động Công đoàn bộ phận trung tâm trong năm học 2020 – 2021. Trong năm học vừa qua, công đoàn trung tâm đã có nhiều nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, tích cực quan tâm đến nâng cao đời sống cán bộ, giảng viên trung tâm; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Trường Đại học Vinh (đạt giải Nhì hội thi duyên dáng áo dài Trường Đại học Vinh; đứng thứ 4 toàn đoàn giải thể dục thể thao công doàn Trường Đại học Vinh…).

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm học 2020 – 2021, Công đoàn bộ phận trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhất trí đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Thượng tá Trần Văn Thông, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Quốc phòng; nhất trí đề nghị Công đoàn Trường Đại học Vinh tặng Giấy khen cho Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết, Giảng viên Tổ đường lối quân sự.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn bộ phận trung tâm trong năm học 2020 - 2021

Kết luận hội nghị, Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng đã thay mặt Ban giám đốc trung tâm biểu dương sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, giáo viên trong khoa, đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị trong năm học mới 2021 – 2022…/.

                         Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN