.

Tham gia Hội nghị có đông đủ cán bộ, nhân viên trong trung tâm. Thượng tá Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông đã quán triệt các văn bản hướng dẫn của các phòng ban chức năng Trường Đại học Vinh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức trong trung tâm đã chủ động viết bản tự nhận xét, đánh giá kết quả và tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của bản thân.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí chủ trì đã phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật của tập thể trung tâm trong năm 2020; đồng thời phân tích, đánh giá và khêu gợi ý kiến phát biểu đóng góp về điểm mạnh, điểm yếu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân trong trung tâm. Sau đó tiến hành biểu quyết tập thể với tinh thần “dân chủ, công khai, khách quan, thống nhất, đoàn kết”, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân gắn liền với chức trách nhiệm vụ được giao.

Thời điểm tổ chức hội nghị, toàn trung tâm được biên chế 19 cán bộ, công chức viên chức. Qua biểu quyết đánh giá của tập thể cho kết quả cụ thể như sau: Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 2 đồng chí (Thượng tá Trần Văn Thông, Thượng tá Nguyễn Đình Lưu); Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ có 16 đồng chí; Công chức hoàn thành nhiệm vụ có 1 đồng chí.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đã đánh giá khách quan toàn diện những kết quả công tác nổi bật cũng như những hạn chế khuyết điểm của trung tâm trong năm 2020. Đặc biệt là phân tích, đánh giá, biểu quyết khách quan kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của từng cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó để tập thể và các cá nhân tiếp tục phát huy điểm mạnh, hạn chế và khắc phục điểm yếu, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của trung tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo…/.

                                                 Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN