Tham gia hoạt động dự giờ thông qua bài giảng mới có sự tham gia của đông đủ cán bộ, giảng viên trong trung tâm. Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng dự và kết luận từng bài giảng của các đồng chí giảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021, với đối tượng sinh viên không chuyên GD QP&AN trên toàn quốc sẽ thực hiện theo Thông tư 05 số 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 về “Chương trình giáo dục Quốc phòng và An ninh trong các trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học”.

Cán bộ, giảng viên Trung tâm GD QP&AN tham gia dự giờ thông qua bài giảng mới theo Thông tư 05

Đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực phát biểu ý kiến đóng góp hoàn chỉnh bổ sung về nội dung, phương pháp giảng dạy của đồng nghiệp

Để đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung, chương trình GD&ĐT, ngay sau khi có Thông tư 05, Ban giám đốc Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Trong điều kiện chưa có giáo trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, trung tâm triển khai cho 2 tổ bộ môn tiến hành xây dựng khung nội dung, chương trình mới theo Thông tư 05. Chủ động phân công cho giảng viên sưu tầm tài liệu, xây dựng đề cương, giáo án, bài giảng mới. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đi tập huấn nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo Thông tư 05 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Sinh viên Lớp K58 chuyên ngành Sư phạm GD QP&AN tham gia phục vụ đội mẫu cho giảng viên thông qua bài giảng

 Trung tâm đã báo cáo toàn bộ khung nội dung, chương trình, giáo trình tự biên theo Thông tư 05 lên các cơ quan chức năng của Trường Đại học Vinh phê duyệt thông qua. Trên cơ sở kết quả tập huấn và đề cương nội dung, chương trình được thông qua, trung tâm triển khai đội ngũ giáo viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị và thục luyện giáo án, bài giảng và tiến hành cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trung tâm dự giờ và thông qua từng bài giảng của từng đồng chí giáo viên đảm nhiệm.

 Cụ thể, Tổ Đường lối Quân sự thông qua các nội dung bài giảng mới sau đây:

1. Thạc sĩ Lê Duy Hiếu, Tổ trưởng Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài giảng “Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng”.

Thạc sĩ Lê Duy Hiếu, Tổ trưởng Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài giảng “Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng”.

2. Trung tá Bùi Đức Công, Giảng viên Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phòng chống an ninh phi truyền thống ở Việt Nam”.

Trung tá Bùi Đức Công, Giảng viên Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phòng chống an ninh phi truyền thống ở Việt Nam”.

3. Trung tá Nguyễn Phong Quang, Giảng viên Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài ‘Phòng chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

 

Cán bộ, giảng viên trung tâm tham gia dự giờ của Trung tá Nguyễn Phong Quang thông qua bài giảng "Phòng chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

4. Thạc sĩ Trần Văn Long, Trợ lý đảm bảo chất lượng - Giảng viên Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phòng chống một số loại tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Thạc sĩ Trần Văn Long, Trợ lý đảm bảo chất lượng - Giảng viên Tổ Đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phòng chống một số loại tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

 

5. Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết, Bí thư Liên chi đoàn - Giảng viên Tổ đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài: “Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết, Bí thư Liên chi đoàn - Giảng viên Tổ đường lối Quân sự đảm nhận lên lớp và thông qua bài: “Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”.

 

Tổ kỹ chiến thuật thông qua các bài giảng mới sau đây:

1. Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài giảng “Đội hình Tiểu đội 1 hàng ngang”.

Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài giảng “Đội hình Tiểu đội 1 hàng ngang”.

2. Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ Đào tạo quản lý sinh viên – Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài giảng “Khám súng, Đặt súng, Giá súng”.

Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Tổ trưởng Tổ Đào tạo quản lý sinh viên – Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài giảng “Khám súng, Đặt súng, Giá súng”.

3. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới”.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới”.

4. Thạc sĩ Nguyễn Đình Phi, Tổ trưởng Tổ hành chính - Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Tính năng cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng hướng bài 1”.

Thạc sĩ Nguyễn Đình Phi, Tổ trưởng Tổ hành chính - Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “ Kỹ thuật ném lựu đạn xa trúng hướng bài 1”.

5. Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Tổ trưởng Tổ Hậu cần Kỹ thuật – Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phương pháp sử dụng bản đồ quân sự”.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Tổ trưởng Tổ Hậu cần Kỹ thuật – Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phương pháp sử dụng bản đồ quân sự”.

6. Thạc sĩ Đoàn Quang Dũng, Cố vấn học tập – Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phòng chống vũ khí công nghệ cao”.

Thạc sĩ Đoàn Quang Dũng, Cố vấn học tập – Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật đảm nhận lên lớp và thông qua bài “Phòng chống vũ khí công nghệ cao”.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng đã biểu dương đội ngũ giảng viên của trung tâm trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng bám nắm sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động chuẩn bị và thục luyện giáo án bài giảng theo đúng tiến độ.

Sau mỗi bài giảng của từng đồng chí giảng viên, Đồng chí Phó Giám đốc đã duy trì cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trung tâm đóng góp ý kiến, sau đó tiến hành kết luận về nội dung, phương pháp bài giảng; kết luận về ưu – khuyết điểm của từng giáo viên; kết luận những nội dung cần tập trung bổ sung hoàn chỉnh trước khi chính thức bước vào giảng dạy...

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng kết luận nội dung bài giảng lý thuyết trên giảng đường A

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm - Trưởng Khoa Quốc phòng kết luận nội dung, phương pháp bài giảng thực hành tại nhà bắn và thao trường

Trong thời gian liên tục 2 tuần, hoạt động dự giờ, thông qua bài giảng mới theo Thông tư 05 thực sự là một đợt sinh hoạt khoa học có ý nghĩa sâu sắc; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ giảng viên thể hiện và nâng cao phẩm chất – năng lực sư phạm; chuẩn bị toàn diện về mọi mặt để bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Học kỳ 2 - Năm học 2020 – 2021.../.

 

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN