Tham gia Hội nghị có Đồng chí GS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Giáo dục đào tạo nhà trường, Giám đốc Trung tâm GD QP&AN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tự vệ Trường Đại học Vinh cùng đại biểu lãnh đạo các phòng, ban trong nhà trường.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng và Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm GD QP&AN và phê duyệt kế hoạch năm học 2021 - 2022

 Tại hội nghị, Thượng tá Trần Văn Thông đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng năm học 2021 – 2022. 

 Đội ngũ cán bộ, giảng viên trung tâm đã thẳng thắn phát biểu, bổ sung làm rõ một số nội dung trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2021 – 2022.

Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ kỹ chiến thuật phát biểu về giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí, rèn luyện, giáo dục sinh viên. Thạc sĩ Trần Văn Long, Giảng viên Tổ Đường lối quân sự phát biểu về giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết bài báo khoa học. Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết, Giảng viên Tổ đường lối quân sự phát biểu đề cập giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trung tâm. Thạc sĩ Đoàn Quang Dũng, Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật phát biểu đề cập giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh các đối tượng đào tạo tại trung tâm trong thời gian tới…

Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ kỹ chiến thuật phát biểu về giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí, rèn luyện, giáo dục sinh viên.

Thạc sĩ Trần Văn Long, Giảng viên Tổ Đường lối quân sự phát biểu về giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết bài báo khoa học.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết, Giảng viên Tổ đường lối quân sự phát biểu đề cập giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trung tâm. 

Thạc sĩ Đoàn Quang Dũng, Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật phát biểu đề cập giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh các đối tượng đào tạo tại trung tâm

Phát biểu tại hội nghị, GS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã biểu dương những kết quả nổi bật mà trung tâm đạt được trong năm học 2020 – 2021, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu đạt được trong năm học mới 2021 – 2022. Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Trong năm học mới, Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng, phát triển trung tâm theo tinh thần Thông tư liên bộ 123/2015, vừa đảm bảo hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ đào tạo trong tình hình mới, vừa đáp ứng tinh thần chỉ đạo của Đảng về tinh giảm, tinh gọn bộ máy hành chính. Khuyến khích trung tâm tăng cường giao lưu, tham quan học tập mô hình hoạt động của các trung tâm GD QP&AN trên địa bàn cả nước…

GS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp đó, đại biểu lãnh đạo các phòng, ban chức năng của nhà trường đã phát biểu ý kiến nhằm bổ sung làm rõ các nội dung trọng tâm trong báo cáo tổng kết năm học.

Lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Phòng Quản trị đầu tư phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã bỏ phiếu kín bầu 4 đại biểu của trung tâm tham gia Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường Đại học Vinh năm 2021, bao gồm (Thượng tá Trần Văn Thông, Phó giám đốc trung tâm, Trưởng khoa Quốc phòng; Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó trưởng khoa Quốc phòng; Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ kỹ chiến thuật; Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm).

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng khoa Quốc phòng và Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm chủ trì hội nghị

Hội nghị cũng đã tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Trung tâm GD QP&AN trong năm học 2020 – 2021, phương hướng hoạt động năm học 2021- 2022. Hội nghị đã bỏ phiếu kín bầu Ban thanh tra nhân dân trung tâm nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm ba đồng chí, bao gồm (Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ kỹ chiến thuật, Trưởng Ban thanh tra; Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Giảng viên Tổ kỹ chiến thuật, ủy viên; Thạc sĩ Nguyễn Minh Quyết, Giảng viên Tổ Đường lối quân sự, ủy viên).

Đội ngũ cán bô, giảng viên Trung tâm GD QP&AN chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng nhấn mạnh: “Kế hoạch năm học 2021 – 2022 đã được thông qua, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên cần quán triệt nắm vững các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua chung của khoa, của tổ bộ môn, cũng như của bản thân mình, từ đó xác định rõ động cơ ý chí phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022…/.

                                            Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN.