TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP – AN VINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA

ĐỢT HỌC 3  HỌC KỲ II -  NĂM HỌC 2016 -2017

(Từ 17/4 – 28/5/2017)

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào  mừng 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016); 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và tăng cường sự phấn đấu, thi đua giữa các lớp, các đại đội để duy trì tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực hiện tốt Nội quy, Quy chế mà Nhà trường và Trung tâm đã đề ra.
 • Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện trong quá trình sinh hoạt tại Trung tâm.
 • Trung tâm GDQP – AN tiến hành tổ chức các hoạt động thi đua trong đợt học 3  học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

2. Yêu cầu

- Tất cả các đại đội trưởng, lớp trưởng các lớp chuyên ngành  nắm bắt nội dung thi đua để phổ biến cho đại đội, lớp mình thực hiện nghiêm túc.

- 100% sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế và tham gia các hoạt động đầy đủ, đúng giờ.

II.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 1. Hoạt động Chủ nhật Xanh
 2. Thời gian tổ chức: 6h30 ngày Chủ nhật 23/4/2017
 3. Nội dung: Tổng dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên Trung tâm GDQP & AN
 4. Liên hoan văn nghệ “ Tiếng hát Tháng Năm”
  • Mỗi đại đội luyện tập 2 tiết mục văn nghệ với các thể loại: hát, múa, kịch v.v…
  • Chủ đề: Ca ngợi ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và khát vọng tuổi trẻ v.v…
  • Dự kiến thời gian tổ chức: 19h Thứ Hai ngày 15 tháng 5 năm 2017
  • Thời gian đăng ký tiết mục: Chậm nhất vào 10h thứ Hai ngày 8 tháng 5 năm 2017 (Nếu đại đội nào đăng ký chậm, BTC loại tiết mục của đại đội đó ra khỏi chương trình và xếp loại  đại đội yếu kém vào bảng tổng hợp thi đua)
  • Thời gian duyệt chương trình: 19 h ngày 12 tháng 5 năm 2017 (tối thứ 6)

   - Yêu cầu: Đội trưởng văn nghệ nạp nhạc (chỉ nhận qua USB) về cho cô Quyên trước ngày 16 tháng 10 năm 2016

   3. Hội thao Quốc phòng:

   • Thời gian tổ chức:  6h 30 ngày 22/5/2017
   • Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm.
   • Nội dung hội thao gồm:

            + Thi duyệt điều lệnh giữa các đại đội.

            +  Thi gấp xếp chăn màn

            + Thi đồng diễn thể dục sáng

- Yêu cầu:

            + Đối với nội dung thi duyệt điều lệnh: Mỗi đại đội tổ chức thành 3 trung đội tham gia tập luyện và diễu duyệt. Ban giám khảo sẽ chấm điểm từng trung đội, kết quả của các trung đội sẽ được tổng hợp và xếp loại theo đại đội.

            + Đối với nội dung đồng diễn thể dục: Mỗi đại đội tổ chức thành một  đội hình (-1x2) và tham gia đồng diễn 24 động tác thể dục tay không buổi sáng. Về trang phục: Yêu cầu mặc áo đồng phục trường màu xanh và quần quân phục.

            + Đối với nội dung gấp xếp chăn màn: Mỗi đại đội cử ra 02 bạn (1 nam, 1 nữ) để tiến hành gấp xếp. Thời gian gấp xếp tiến hành trong vòng 5 phút. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành và chất lượng sản phẩm để đánh giá, cho điểm từng đại đội.

Trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động ngoại khóa của đợt học 3 HK2 năm học 2016 – 2017, Ban thi đua sẽ tổng hợp nội dung các mặt thi đua, đánh giá, xếp loại và báo cáo tại buổi sinh hoạt toàn Trung tâm vào cuối đợt học. Kết quả thi đua là cơ sở để chấm điểm rèn luyện của sinh viên và xếp loại đại đội trong đợt học. Vì vậy yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã phổ biến.

 

                                                                                    TRUNG TÂM GDQP -AN                                             

                                                                                                                                                                                               

 

         Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng