TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 17 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA

ĐỢT HỌC 2  HỌC KỲ II -  NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ 16/10  – 26/11/2017)

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Nhằm thiết thực thi đua lập thành giữa các lớp, các đại đội để duy trì tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực hiện tốt Nội quy, Quy chế mà Nhà trường và Trung tâm đã đề ra.
 • Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện trong quá trình sinh hoạt tại Trung tâm.
 • Trung tâm GDQP & AN tiến hành tổ chức các hoạt động thi đua trong đợt học 2 học kỳ I  năm học 2017 – 2018.

2. Yêu cầu

- Tất cả các đại đội trưởng, lớp trưởng các lớp chuyên ngành  nắm bắt nội dung thi đua để phổ biến cho đại đội, lớp mình thực hiện nghiêm túc.

- 100% sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế và tham gia các hoạt động đầy đủ, đúng giờ.

II.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Hội thao Quốc phòng:

 • Thời gian tổ chức:  6h30 ngày 16/11/2017
 • Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm.
 • Nội dung hội thao: Thi duyệt điều lệnh giữa các đại đội.

            Yêu cầu: Mỗi đại đội tổ chức thành 3 trung đội tham gia tập luyện và diễu duyệt. Ban giám khảo sẽ chấm điểm từng trung đội, kết quả của các trung đội sẽ được tổng hợp và xếp loại theo đại đội.

 1. Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các đại đội chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  - Yêu cầu: Mỗi đại đội tổ chức lựa chọn, luyện tập 2 tiết mục văn nghệ thuộc các thể loại: đơn ca, tốp ca, múa, kịch, nhảy dân vũ…

  -  Nội dung: Ca ngợi công ơn thầy cô giáo, ca  ngợi mái trường , ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và khát vọng tuổi trẻ…

  -  Dự kiến thời gian tổ chức:  19h Thứ Sáu ngày 20/11/2017

  3. Thi đấu thể dục thể thao

  - Nội dung: Thi đấu Kéo co

  - Yêu cầu: Mỗi đại đội thành lập 01 đội tuyển gồm 10 người (5 nam, 5 nữ) thi đấu theo hình thức bốc thăm. BTC căn cứ vào lượt  đấu của các đại đội để chọn ra đội thắng cuộc.

  - Dự kiến thời gian tổ chức: 16h30 ngày 02/11/2017

 1. Kế hoạch lao động tăng gia sản xuất
 2. Nội dung: Xây dựng vườn rau Trung tâm
 3. Yêu cầu: Mỗi đại đội đảm nhận nhiệm vụ trồng và chăm sóc 14 luống rau tại vườn rau Trung tâm. BGĐ Trung tâm sẽ giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đại đội về kích thước luống, các loại rau trồng và chỉ tiêu phải đạt trong đợt học. Ban thi đua phối hợp với Tổ Hành chính có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các đại đội thực hiện đúng kế hoạch được giao.

          Trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động ngoại khóa của đợt học 2 HK 1 năm học 2017 – 2018, Ban thi đua sẽ tổng hợp nội dung các mặt thi đua, đánh giá, xếp loại và báo cáo tại buổi sinh hoạt toàn Trung tâm vào cuối đợt học. Kết quả thi đua là cơ sở để chấm điểm rèn luyện của sinh viên và xếp loại đại đội trong đợt học. Vì vậy yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã phổ biến.

 

                                                                      TRUNG TÂM GDQP & AN NINH                                                                                   P. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                               

 

                 Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng