.

Đi cùng đoàn công tâc có Đồng chí Trung tá Lê Đại Từ, Trưởng Ban Dân quân, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Giáo dục Quốc phòng; Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý Cơ sở 2, Đại học Vinh cùng các thầy cô giáo trong Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh.

Thượng tá Đặng Xuân Thu, Trưởng Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 4, Trưởng đoàn công tác phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thượng tá Đặng Xuân Thu, Trưởng Phòng Dân quân Tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 4, Trưởng đoàn công tác đã phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian buổi làm việc với Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh là nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện các nội dung hoạt động của Trung tâm từ mốc thời gian ngày 1/1/2019 đến thời điểm đầu tháng 8/2020, qua đó nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm trong thời gian tới…

Đồng chí Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm với đoàn công tác

Thay mặt Ban giám đốc trung tâm, Đồng chí Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng đã báo cáo những nét chính về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Vinh; những kết quả chính công tác giáo dục đào tạo – nghiên cứu khoa học của Trung tâm GD QP&AN từ đầu năm 2019 đến nay; những khó khăn vướng mắc cũng như những kiến nghị đề xuất với cơ quan cấp trên…

Thượng tá Đặng Xuân Thu, Trưởng Phòng Dân quân tự vệ - Bộ Tham mưu Quân khu 4 và Trung tá Lê Đại Từ, Trưởng Ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh

 

Sau khi kiểm tra toàn diện hệ thống hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác GD QP&AN; kiểm tra hệ thống giáo án, giáo trình huấn luyện; kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở vật chất giảng đường huấn luyện lý thuyết, giảng đường huấn luyện kỹ chiến thuật và bắn súng; kiểm tra kho vũ khí trang bị, kho vật chất huấn luyện, kho quân trang…các thành viên đoàn công tác đã phát biểu chỉ ra những điểm mạnh, điểm hạn chế cần khắc phục của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống giáo trình, giáo án huấn luyện của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh

Kết luận buổi làm việc, Thượng tá Đặng Xuân Thu, Trưởng Phòng Dân quân tự vệ đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh từ đầu năm 2019 đến nay. Nổi bật như đội ngũ cán bộ, giảng viên được đảm bảo về số lượng, chất lượng; hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện như giảng đường, bãi tập chiến thuật, nhà tập bắn, nhà KTX, nhà ăn…được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản; hệ thống văn bản hồ sơ giấy tờ cơ bản đảm bảo đúng đủ thành phần; quá trình giáo dục và rèn luyện thực hiện đúng theo quy định của cơ quan cấp trên…

Đoàn công tác kiểm tra Kho vật chất huấn luyện của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh

Đoàn công tác kiểm tra thực địa nhà tập bắn, thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh

Đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm hạn chế mà trung tâm cần khắc phục; gợi ý một số nội dung, giải pháp để trung tâm có thể tham khảo, vận dụng sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung công việc cần làm ngay, yêu cầu Ban Dân quân, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh tích cực làm mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho các đoàn công tác của Vụ Giáo dục Quốc phòng – Bộ GD&ĐT; Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng tham mưu sẽ đến kiểm tra và làm việc với trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh trong thời gian tới…

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác chuẩn bị mọi mặt cho câc bộ phận, các cá nhân theo theo tinh thần chỉ đạo của đoàn công tác Phòng DQTV, Bộ Tham mưu Quân khu 4

Ngay sau buổi làm việc với đoàn công tác, Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm GD QP&AN đã tổ chức họp toàn thể cán bộ, giáo viên, triển khai các nội dung công việc cụ thể cho từng bộ phận, cho từng người theo kết luận của đoàn công tác Phòng Dân quân tự vệ - Bộ Tham mưu Quân khu 4…/.

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN