.

Tham gia buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 lần này, Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh có sự tham gia của Đồng chí Trần Văn Long, Giảng viên bộ môn Đường lối Quân sự với đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”.

Đến động viên Đồng chí Trần Văn Long bảo vệ Luận văn Thạc sĩ có Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó Trưởng Khoa Quốc phòng và đông đảo cán bộ, giảng viên trong khoa cùng người thân gia đình, bạn bè...

Quang cảnh buổi lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học của Đồng chí Trần Văn Long

 

Hội đồng khoa học bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Vinh có sự tham gia của các giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên sâu về lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước đến từ Đại học Vinh và các học viện, nhà trường trên cả nước.

Các thành viên Hội đồng bảo vệ Luận văn Thạc sĩ tiến hành phản biện, nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của học viên cao học Trần Văn Long

 

Mặc dù trong thời gian vừa qua, dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đến thời gian học tập và nghiên cứu, nhưng Đồng chí Trần Văn Long đã tích cực tận dụng thời gian hoàn thành đề tài theo đúng tiến độ. Bên cạnh tích lũy kiến thức lý thuyết tại trường, đồng chí đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, thực hiện các khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ việc tổng hợp và phân tích số liệu, đồng chí đã đưa ra những phân tích và đề xuất, kiến nghị mang tính khoa học và ứng dụng thực tiễn cho đề tài nghiên cứu.

Đồng chí Trần Văn Long báo cáo kết quả nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ trước Hội đồng bảo vệ

 

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học với đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” của Đồng chí Trần Văn Long đã chỉ ra vị trí, tầm quan trọng, thực trạng và những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đối tượng sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới hiện nay. Đặc biệt là trong điều kiện mặt trái nền kinh tế thị trường tác động sâu sắc đến nhận thức, lý tưởng, bãn lĩnh, đạo đức lối sống của thanh niên nói chung và sinh viên trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, giảng viên Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh và người thân, gia đình, bạn bè đến động viên cỗ vũ

Đồng chí Trần Văn Long bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Sau khi nghe Đồng chí Trần Văn Long trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Chính trị học đã đưa ra các ý kiến nhận xét, phản biện, ghi nhận kết quả đạt được của đề tài và góp ý về luận văn. 

 Hội đồng chấm luận văn thống nhất đánh giá: Luận văn “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” của Đồng chí Trần Văn Long đã trình bày được tính cấp thiết của đề tài, phù hợp với chuyên ngành, tính logic khoa học và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Luận văn có tính lý luận và thực tiễn, có thể góp phần vào giải quyết nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trên địa bạn tỉnh Nghệ An hiện nay. Bản thân học viên Trần Văn Long đã có nhiều cố gắng và tinh thần tự chủ, nỗ lực hoàn thành đề tài đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những điểm hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng bảo vệ luận văn đã đánh giá Luận văn Thạc sĩ của đồng chí Trần Văn Long đạt loại Xuất sắc.

Cán bộ, giảng viên Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Đồng chí Trần Văn Long bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Trần Văn Long đã  cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và hội đồng khoa học đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm giúp đỡ bản thân hoàn thành và bảo vệ Luận văn đúng tiến độ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với người thân gia đình và cán bộ, giảng viên Khoa Quốc phòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học Cao học trong hai năm qua. Đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, vận dụng sáng tạo kết quả nghiên cứu của đề tài Luận văn Thạc sĩ vào công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trung tâm GD QP&AN trong thời gian tới.

 

Gia đình tặng hoa chúc mừng Đồng chí Trần Văn Long bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học

Đến nay, Khoa Quốc phòng đã có 7 giảng viên có trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Chính trị học và Quản lý giáo dục; 3 giảng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ; 6 giảng viên có trình độ Cử nhân. Trong thời gian tới, Khoa tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong khoa tiếp tục đi học sau đại học để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh trong tình hình mới hiện nay…/.

                

                         Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh