1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Sáng ngày 23/7 em xuống nhập học nhé!
Về kinh phí:
a. Học phí:
- Sinh viên hệ liên thông, hệ gửi đăng ký học lại hoặc học nâng điểm và các đối tượng sinh viên khác tính hệ số dịch vụ bằng 1,5. Công thức áp dụng như sau: Hệ số môn học (nếu có) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành x Hệ số dịch vụ (1,5).
- Đối với sinh viên hệ liên thông, hệ gửi nếu đăng ký học lần 1 tính hệ số đối tượng bằng 2. Công thức áp dụng như sau: Hệ số đối tượng (2,0) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành.
b. Các khoản kinh phí khác:
Các khoản kinh phí khác (tiền ăn, ở, quân trang, quân phục, tiền điện, nước…) thực hiện như đối với học kỳ chính năm học 2017 - 2018, được quy định chi tiết tại Thông báo số 171/TB-ĐHV ngày 31/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc quy định công tác quản lý và các khoản đóng góp đối với sinh viên Trường Đại học Vinh học GDTC, GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh, cụ thể:
- Tiền ăn: 47.000 đồng/người/ngày; quyết toán theo bữa ăn (bữa sáng 10.000 đồng, bữa trưa 18.500 đồng, bữa chiều 18.500 đồng); dự kiến đợt học 4 tuần là 26 ngày, đợt học 6 tuần là 40 ngày thực ăn.
- Tiền ở: 120.000 đồng/sinh viên/đợt học 4 tuần hoặc 180.000 đồng/sinh viên/đợt học 6 tuần. Nếu học riêng từng học phần thì tính 30.000 đồng/người/tuần. Phòng ở bố trí 8 người.
- Tiền khấu hao quân trang, quân phục (bao gồm giặt là 1 lần vào cuối đợt học): 285.000 đồng/người/đợt học 4 tuần hoặc 365.000 đồng/người/đợt học 6 tuần. Riêng các trường hợp chỉ học 1 hay một số học phần GDQP riêng lẻ, tiền khấu hao quân trang, quân phục là 75.000 đồng/người/tuần, tiền giặt là: 75.000 đồng/người/đợt học. Sinh viên làm hư hỏng hoặc mất mát quân trang, quân phục phải đền bù theo giá quân trang, quân phục mua vào đầu năm học 2017 - 2018.
- Tiền sử dụng điện, nước được tính theo chỉ số công tơ của từng phòng ở vào cuối đợt học, đơn giá thực hiện theo quy định hiện hành.
Sinh viên căn cứ nhu cầu học và định mức của Nhà trường quy định nêu trên để nạp tiền (qua phòng thu của ngân hàng hoặc nạp online) đầy đủ trước khi đăng ký học.
Trong quá trình đăng ký, mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm DV, HTSV&QHDN, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666, Email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn, phụ trách: chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại 0948.521266.
A
Trường chưa hiểu ý của em hỏi?
Tuyển giáo viên thì hiện nay Trường không có nhu cầu em nhé!
A
Chương trình GDTC gồm học phần GDTC (phần chung) và các câu lạc bộ (CLB), áp dụng cho các khóa 56 trở về trước; học phần GDTC tổng thể (5 tín chỉ) áp dụng cho sinh viên khóa 57, 58 và các khóa 56 trở về trước học chuyển đổi.
A
Em đọc thông báo:
http://vinhuni.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy/seo/to-chuc-day-hoc-chuong-trinh-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-va-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he-nam-hoc-2017-2018-84859
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.