Thành phần tham dự là các Đảng viên trong chi bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh. Chủ trì cuộc họp là đồng chí Trung tá ThS Trần Văn Thông – Bí thư chi bộ.

Đồng chí Trung tá ThS Trần Văn Thông – Bí thư chi bộ đã trình bày bản báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.

Tại cuộc họp đồng chí Trung tá ThS Trần Văn Thông – Bí thư chi bộ đã trình bày bản báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. Qua đó đồng chí nêu rõ nội dung đã đạt được trong tháng 7 và những hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã nêu rõ phương hướng nhiệm vụ của tháng 8 năm 2019.

Đồng chí Trung tá Phạm Thế Dũng phát biểu tại cuộc họp
Kết thúc cuộc họp 100% Đảng viên trong chi bộ nhất trí cao với bản báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 của đồng chí bí thư chi bộ. Đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh TTGDQP&AN