.

Tham gia hội nghị có Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng; Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó Trưởng Khoa Quốc phòng…cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Giảng viên Bộ môn Kỹ chiến thuật, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, phân tích, thảo luận những kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, tồn tại của Công đoàn bộ phận trung tâm trong năm học vừa qua.

Các ý kiến nêu rõ: Năm học 2019-2020 có đặc điểm nổi bật là dịch bệnh covid-19 đã tác động trực tiếp đến kế hoạch, nội dung, thời gian, hình thức giáo dục đào tạo của Trường Đại học Vinh nói chung và trung tâm nói riêng. Trong tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chi ủy, chi bộ, Công đoàn bộ phận trung tâm đã tích cực hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động; góp phần giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trung tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Giảng viên Bộ môn Kỹ chiến thuật, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm GD QP&AN chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020

 

Về phương hướng hoạt động trong năm học 2020 – 2021, các ý kiến phát biểu tiếp tục nhấn mạnh: Công đoàn bộ phận trung tâm tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thể hiện rõ là tổ chức đại diện và bảo vệ cho quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động. Trong đó, đặc biệt chú ý nắm bắt các chế độ, chính sách mới của ngành giáo dục đào tạo nói chung, Trường Đại học Vinh nói riêng để quán triệt, triển khai cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trung tâm thực hiện; tham gia đầy đủ và hiệu quả các nội dung phong trào thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng như Công đoàn Trường Đại học Vinh; chủ động nắm bắt thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cũng như hoàn cảnh gia đình để kịp thời thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong trung tâm khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Kết thúc hội nghị, công đoàn bộ phận trung tâm đã biểu quyết thông qua các hình thức thi đua khen thưởng trong năm học vừa qua. Cụ thể, năm học 2019 – 2020, toàn trung tâm có 14/16 cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, Công đoàn bộ phận Trung tâm GD QP&AN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về khen thưởng tập thể, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho công đoàn bộ phận trung tâm. Về khen thưởng cá nhân, đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm – Trưởng Khoa Quốc phòng; đề nghị Công đoàn Trường Đại học Vinh tặng Giấy khen cho Thạc sĩ Nguyễn Đình Phi, Giảng viên Bộ môn Kỹ chiến thuật./.

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh.