Cụ thể, nhà trường sẽ có nhiều hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); tổng kết hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020…

 Tại cơ sở 2, Trung tâm đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, canh gác đêm tại cổng và câc vị trí quan trọng trong trung tâm của đối tượng sinh viên chuyên ngành và sinh viên hệ không chuyên.

Trung tâm GD QP&AN đã phân công, cắt cử đội ngũ sĩ quan và sinh viên chuyên ngành GD QP&AN phối hợp với Đội xung kích của nhà trường và lực lượng an ninh chuyên trách tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của nhà trường tại cơ sở 1. Kịp thời phát hiện các hoạt động gây rối, phá hoại của các đối tượng xấu để báo cáo lên lãnh đạo các cấp để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo cho hoạt động GD&ĐT, NCKH cùng các hoạt động phong trào của nhà trường diễn ra thuận lợi, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Đối với sinh viên chuyên ngành GD QP&AN thì tham gia hoạt động tuần tra, bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự cũng chính là một trong các bài học thực tiễn quan trọng để góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động QP&AN trong các nhiệm vụ cụ thể.

 

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN Trường Đại học Vinh