.

Tham gia hội nghị có Đồng chí Tiến sỹ Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại biểu các viện, khoa, phòng, ban chức năng trong nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong trung tâm.

Các đại biểu tham gia hội nghị cán bộ, viên chức và phê duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm đã thông qua nội dung, chương trình hội nghị, duy trì hội nghị bầu đoàn chủ tịch, thư ký để điều hành hội nghị theo quy định.

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, phương hướng thực hiện năm học 2020 – 2021. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, nổi lên một số kết quả chính sau đây:

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, phương hướng thực hiện năm học 2020 – 2021.

Thứ nhất: Về công tác dạy học. Đối với sinh viên chuyên ngành GD QP&AN trong năm học 2019 – 2020, toàn trung tâm giảng dạy 23 lớp học phần, 77 tín chỉ; sinh viên Văn bằng 2 giảng dạy 6 lớp học phần, 19 tín chỉ. Năm học 2019 – 2020, khóa 57 GD QP&AN đã hoàn thành nội dung, chương trình học, có 19/21 sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường đợt 1 năm 2020; trong đó có 1 sinh viên đạt điểm Giỏi, 18 sinh viên đạt kết quả Khá, 1 sinh viên đạt kết quả Trung Bình. Lớp 59 VB2 có 24/24 sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường, trong đó tốt nghiệp loại Giỏi bằng 8/24, loại Khá bằng 16/24. Đối với sinh viên không chuyên, trong năm học qua, Trung tâm đã tổ chức 6 đợt học tập trung tại trung tâm cho 2.552 sinh viên. Thực hiện công tác liên kết GD QP&AN theo Thông tư 123, trung tâm đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho 36 sinh viên CĐVHNT Nghệ An, 47 sinh viên Đại học Công nghệ Vạn Xuân và 1.075 sinh viên Đại học Y Khoa Vinh. Trong năm học 2019 – 2020, toàn trung tâm đã giảng dạy 12.538 , trung bình toàn trung tâm dạy 783 tiết/người.

Thứ hai: Về công tác nghiên cứu khoa học. Trong năm có 8 đồng chí cán bộ, giảng viên có 11 bài báo đăng trên các tạp chí ở trung ương và địa phương (Tổ bộ môn ĐLQS có 7 bài, Tổ bộ môn KCT có 4 bài). Hai tổ bộ môn tổ chức được 16 buổi sinh hoạt xemina khoa học với 32 chuyên đề được trình bày.

Thứ ba: Về công tác phát triển đội ngũ. Trong năm, chi bộ, chi ủy trung tâm đã tham mưu, phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Đại học Vinh thực hiện bổ nhiệm và chuẩn hóa các chức danh chỉ huy đơn vị theo đúng quy trình. Đề nghị nâng lương, thăng quân hàm cho 2 sĩ quan biệt phái theo quy định. Có 8/8 giảng viên trung tâm trúng tuyển công chức do nhà trường tổ chức thi. Có 1 giảng viên hoàn thành chương trình học Thạc sĩ, 2 giảng viên đang theo học Thạc sĩ, 1 giảng viên trúng tuyển Thạc sĩ. Có 2 giảng viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ và 2 giảng viên trẻ đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Thứ tư: Về công tác tuyển sinh và hỗ trợ người học. Trong năm, trung tâm đã tuyển sinh được 1 lớp đào tạo sư phạm ngành GD QP&AN hệ chính quy với 10 sinh viên; tuyển sinh được 2 lớp VB2 ngành GD QP&AN hệ vừa học vừa làm khóa 60 với 64 sinh viên (cụ thể tại TTGDTX Phú Yên: 21 sinh viên; tại Trường CĐSP Gia Lai: 43 sinh viên)…

Thứ năm: Về công tác cơ sở vật chất. Trung tâm thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý cơ sở 2, Trung tâm HTSV và QHDN chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như các đối tượng sinh viên. Đơn vị chủ động bám nắm cơ quan Bộ CHQS tỉnh và một số đơn vị của Quân khu 4 để đảm bảo đạn và trường bắn phục vụ cho các lớp chuyên ngành và bồi dưỡng kiến thức QP&AN...

Thạc sĩ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm đã trình bày bản đóng góp ý kiến của cán bộ, giảng viên trung tâm với Dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Vinh…

Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị thảo luận

Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, cán bộ, giảng viên các bộ môn Đường lối Quân sự, Kỹ chiến thuật đã tích cực đóng góp ý kiến bản báo cáo trung tâm của hội nghị, trong đó nhấn mạnh bổ sung làm rõ hơn một số nội dung giáo dục truyền thống, giáo dục rèn luyện kỷ luật xây dựng chính quy cho sinh viên chuyên ngành và sinh viên không chuyên; công tác giáo dục kỹ năng quân sự và các hoạt động ngoại khóa cho các đối tượng sinh viên…

Thay mặt Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường, Tiến sĩ Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã phát biểu ghi nhận đánh giá cao sự phấn đấu nỗ lực cố gắng của cán bộ, giảng viên Trung tâm và những kết quả đạt được trong năm học 2019 – 2020 vừa qua.

Tiến sĩ Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, đồng chí Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh một số vấn đề chính sau: Một là; trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác truyền thông, để thực hiện tốt công tác tuyển sinh các đối tượng đào tạo (Sinh viên chính quy ngành sư phạm QP&AN; Sinh viên hệ vừa học vừa làm; Văn bằng 2…). Hai là; Trung tâm chú trọng công tác phối hợp với các viện, khoa nghiên cứu phối hợp tổ chức đào tạo “song bằng”, đào tạo văn bằng 2 để tạo điều kiện cho sinh viên có thêm cơ hội việc làm sau khi tốt ngiệp ra trường. Ba là; Trung tâm tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ, đảm bảo về số lượng và chất lượng, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phấn đấu trong thời gian sớm nhất có cán bộ, giảng viên trung tâm thi đậu và bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ chuyên ngành gần với nội dung, chương trình giáo dục QP&AN. Bốn là; Trung tâm tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng để bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng sinh viên đã và đang học tập tại trung tâm. Năm là: Trung tâm thực hiện các nội dung, biện pháp giáo dục, quản lý vừa đảm bảo nguyên tắc vừa linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với đặc điểm từng đối tượng sinh viên (sinh viên chuyên ngành, sinh viên vừa học vừa làm, sinh viên không chuyên, sinh viên theo các tôn giáo, sinh viên có hoàn cảnh đặc thù về sức khỏe, gia đình…). Sáu là; Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho các đối tượng sinh viên chuyên ngành cũng như sinh viên không chuyên thông qua các nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Trong đó chú trọng thực hiện hình thức mời các nhân chứng lịch sử, anh hùng LLVTND…về nói chuyện, truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước, động cơ lý tưởng sống đúng đắn cho sinh viên trong giai đoạn mới hiện nay…

Cán bộ, giảng viên Trung tâm bỏ phiếu bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2020 - 2021

Hội nghị đã bầu tổ kiểm phiếu để duy trì bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2020 – 2021. Kết quả cụ thể: Hội nghị đã bầu ba đồng chí (Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng; Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Lưu, Phó Trưởng Khoa Quốc phòng; Thạc sỹ Nguyễn Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm) là đại biểu dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2020 – 2021 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Bộ môn Kỹ chiến thuật, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân của trung tâm đã trình bày báo cáo của Ban thanh tra nhân dân Trung tâm GD QP&AN năm học 2019 – 2020 và phương hướng năm học 2020 – 2021.

Trung tá Phạm Thế Dũng, Tổ trưởng Bộ môn Kỹ chiến thuật, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân của trung tâm đã trình bày báo cáo của Ban thanh tra nhân dân Trung tâm GD QP&AN năm học 2019 – 2020 và phương hướng năm học 2020 – 2021.

Kết thúc hội nghị, Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Qua đó góp phần xây dựng Trung tâm GD QP&AN ngày càng vững mạnh xuất sắc, trở thành một trong những trung tâm GD QP&AN lớn và có uy tín trong hệ thống GD&ĐT của cả nước…/.

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN