.

Trước khi bước vào đợt học, Ban giám đốc Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt quán triệt cho cán bộ, giảng viên nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian của đợt học hè. Tổ chức biên chế sinh viên thành câc đại đội, phân công cắt cử giao nhiệm vụ cho các đại đội trưởng, đại đội phó, trung đội trưởng; tổ chức cấp phát quân trang theo quy định...

Trước khi bước vào học tập, các đại đội sinh viên đã tổ chức sinh hoạt, phổ biến nội dung, chương trình học và câc quy định chấp hành kỷ luật của trung tâm trong khóa học hè.

Sinh viên khóa học hè trong giờ học tháo lắp súng Tiểu liên AK

Khóa học hè có đặc điểm tổ chức trong thời gian nghỉ nên một số bạn sinh viên có tư tưởng không tập trung, đi lại không đúng giờ, nguy cơ mất an toàn giao thông cao hơn. Từ thực tiễn đó, các đại đội chú trọng giáo dục, quán triệt cho sinh viên chú ý chấp hành nền nếp thời gian học tập; chấp hành kỷ luật và các quy định của nhà trường và trung tâm; bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông…

Giảng viên Bộ môn Kỹ chiến thuật đang hướng dẫn sinh viên hóa học hè kỹ năng lấy đường ngắm đúng của súng Tiểu liên AK

 

Đặc biệt, khóa học hè diễn ra trong thời gian cả nước đã và đang chống dịch covid 19 nên trung tâm tiếp tục quán triệt cho giảng viên và sinh viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang…

Quá trình học tập, cán bộ, giảng viên trung tâm đã thực hiện giảng dạy ba học phần (Đường lối Quân sự; Công tác Quốc phòng An ninh; Kỹ chiến thuật) theo đúng nội dung, chương trình. Các bộ môn tổ chức cho sinh viên thi giữa kỳ, thi kiểm tra kết thúc học phần theo quy định.

Sinh viên khóa học hè trong giờ huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK bài 1

Với sự nỗ lực phấn đấu cao, đội ngũ cán bộ, giảng viên trung tâm và các sinh viên  đã hoàn thành nội dung, chương trình khóa học hè đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian; đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị…/.

Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN