.

Đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ĐT chủ trì lớp tập huấn. Đoàn cán bộ quản lý, giảng viên Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh tham gia Lớp tập huấn có 5 đồng chí do Thượng tá, Thạc sĩ Trần Văn Thông, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Khoa Quốc phòng làm trưởng đoàn.


Quang cảnh lớp tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên GD QP&AN năm 2020 

Trong thời gian 3 ngày, lớp tập huấn đã được các giảng viên lên lớp tập huấn các nội dung chuyên đề mới theo nội dung Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Chương trình giáo dục QP và AN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể là câc chuyên đề:

Chuyên đề “An toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng”;

Chuyên đề “Phòng chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông”;

Chuyên đề “Phòng chống một số tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác”;

Chuyên đề “Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”;

Chuyên đề “Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK”;

Chuyên đề “Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn”;

Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài GD QP&AN”;

Chuyên đề “Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn học Kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK”…

Các giảng viên đang lên lớp giới thiệu các nội dung chuyên đề cho lớp tập huấn

Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả, chất lượng, gắn với thực tiễn và yêu cầu của công tác GDQPAN cho đối tượng học sinh, sinh viên trong tình hình mới hiện nay. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được cử tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã tham gia đầy đủ nội dung chương trình và chấp hành nghiêm quy định của lớp tập huấn.

Tổng kết chương trình tập huấn, Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình GD QP&AN của cán bộ, giảng viên tham gia tập lớp học. Ban tổ chức thông báo sẽ hoàn thiện các nội dung, chương trình và ban hành Giáo trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT trong thời gian sớm nhất để các trung tâm, các trường đào tạo GD QP&AN có tài liệu xây dựng bài giảng đúng quy định.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ, giảng viên Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh tham gia Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên GD QP&AN năm 2020

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giáo dục QP&AN tại các trung tâm, các trường đại học, cơ sở giáo dục trong khu vực phía Bắc; qua đó tiếp tục tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ để đội ngũ cán bộ, giảng viên GD QP&AN các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay…/.

                                                                               Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN