Tham dự chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ. Cùng tham dự có đại diện Công đoàn Trường, Ban Thanh tra Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, trạm, tổ chức đoàn thể của Nhà trường: Hành chính Tổng hợp, Thanh tra, Quản trị và Đầu tư, Kế hoạch Tài chính, Công tác chính trị HSSV, Ban Quản lí cơ sở 2; đại diện lãnh đạo các viện, khoa đào tạo cùng Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học 2019 - 2020, cùng với sự có mặt đầy đủ 14 cán bộ, viên chức của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Thượng tá ThS Trần Văn Thông - Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng đã trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ  chương trình năm học 2019 – 2020 của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

 Trung tâm GDQP&AN tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 -2020

Tiếp theo chương trình, đồng chí ThS Nguyễn Thế Tiến Chủ tịch công đoàn đã báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 – 2020 của trường Đại học Vinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Hội nghị chu đáo của đơn vị; ghi nhận và biểu dương những hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đã triển khai và đạt kết quả tốt; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cần trung thực hiện trong năm học 2019 - 2020; yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trung tâm tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm thực hiện nền nếp, kỷ cương lao động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để tạo khí thế mới, sức sống mới cho Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh  góp phần xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Hội nghị đã bầu 03 đồng chí tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường năm học 2019 - 2020, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Cũng tại hội nghị đã tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm 03 đồng chí.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị

TS Nguyễn Ngọc Hiền UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng phát biểu chỉ đạo hội  nghị

Hội nghị bầu ra 03 đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường năm học 2019 - 2020

Lãnh đạo trung tâm và các tổ trưởng bộ môn

Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm GDQP&AN

 

Ra mắt Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021

Bài và ảnh TTGDQP&AN