BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 17

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 26/12/2016

 

Sáng

Biên chế đại đội

Phổ biến nội quy, quy chế

Hoạt động ngoại khóa

Đại đội trưởng

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

Chiều

Hoạt động ngoại khóa

Đại đội trưởng

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

Thứ Ba, ngày27/12/2016

 

Sáng

7h00: Khai giảng đợt học 3, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

Chiều

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

17h00

Tập điều lệnh

Đại đội trưởng

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Sân Trung tâm

 

Thứ Tư, ngày28/12/2016

 

Sáng

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

Chiều

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

17h00

Tập điều lệnh

Đại đội trưởng

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Sân Trung tâm

 

Thứ Năm, ngày29/12/2016

 

Sáng

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

Chiều

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

17h00

Tập điều lệnh

Đại đội trưởng

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Sân Trung tâm

19h00

Chương trình “Dạ hội Chào Xuân 2017”

 BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Phòng CTCT-HSSV

 Đại biểu có Giấy mời

- Kế hoạch số 203-KH/ĐTN của BTV Đoàn trường.

Trung tâm GDQP - An ninh Vinh

 

Thứ Sáu, ngày30/12/2016

 

Sáng

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

Chiều

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

17h00

Tập điều lệnh

Đại đội trưởng

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Sân Trung tâm

 

Thứ Bảy, ngày31/12/2016

 

 Sáng

Học và luyện tập theo kế hoạch

GV

Sinh viên thuộc biên chế đại đội 15,16,17,18,19,20,21 học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Tại các phòng học, nhà tập

 

Chủ Nhật, ngày01/01/2017

 

Sáng

 

Chiều

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú