Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 – 2015, Nhà trường quyết định tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo thứ 52 và trao bằng cho các tân cử nhân, kỹ sư được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015.

 Trung tâm GDQP – AN Vinh thông báo đến sinh viên các lớp khóa 52 GDQP – AN và khóa 54 văn bằng 2 GDQP – AN (18 tháng và 24 tháng) đã được công nhận tốt nghiệp nội dung như sau:

1. Đối tượng:

Là sinh viên đã được công nhân tốt nghiệp thuộc các lớp: 52A GDQP, 54 Văn bằng 2 GDQP – AN Vinh

2. Thời gian địa điểm.

- Lễ bế giảng: Vào lúc 19h00 ngày 15 tháng 06 năm 2015 tại Sân khấu A4 – Trường Đại học Vinh

- Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoa TT Giáo dục QP-AN: Vào 6h30 ngày 18 tháng 06 năm 2015 tại Hội trường A – Trường Đại học Vinh

Một số lưu ý:

Yêu cầu sinh viên phải mặc đồng phục đầy đủ và có mặt trước 15 phút ổn định tổ chức để buổi lễ diễn ra trang trọng và hiệu quả.

Đối với sinh viên K54 Văn bằng 2 GDQP khi đi mang theo kinh phí để nạp các khoản còn thiếu. (Giấy thi, giấy nháp, kinh phí làm bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp…)

Vì tính chất quan trọng của buổi lễ, đề nghị sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định trên.

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM