DANH BẠ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH VINH

 

I. BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Giám đốc:

- GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh,

ĐT: 038.3563259 -  0913.518382

Phó giám đốc:

- Đại tá. Ths. Trương Xuân Dũng

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

ĐT: 038.3563369 - 01628.966888

Email: xuandung686@gmail.com

Địa chỉ: Xóm 7, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

1. Khoa Giáo viên

Q. trưởng khoa:

- Trung tá. Ths. Trần Văn Thông

ÐT: 0989.640989;

Email: tvthongdhv@gmail.com

Địa chỉ: Đường Trần Thủ Độ, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 1. Tổ Đường lối quân sự

  - Lê Duy Hiếu, Ths, GV, Tổ trưởng

  ĐT: 0977.150397

  Email: duyhieudhv@gmail.com

  Địa chỉ: Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh

  - Trần Văn Thông, Trung tá, ThS,

  ÐT: 0989.640989;

  Email: tvthongdhv@gmail.com

  Địa chỉ: Đường Trần Thủ Độ, khối16, Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

  - Trương Xuân Dũng, Đại tá, ThS

  ĐT: 038.3563369 - 01628.966888

  Email: xuandung686@gmail.com

  Địa chỉ: Xóm 7, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  - Phạm Đình Thắng, Trung tá, CNQS

  ÐT: 0948200270

  Email: dinhthang70dhv@gmail.com

  Địa chỉ: Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  - Nguyễn Đình Lưu, Trung tá, CNQS

  ĐT: 0986.608954

  Email: dinhduongluu@gmail.com

  Địa chỉ: Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

  -Bùi Đức Công, Trung tá, CNQS
  Điện thoại: 0983674176

  Email: buicong7475@gmail.com
  Địa chỉ : Diễn Châu, Nghệ An

  - Trần Văn Long, CN, GV

  Điện thoại: 01649744645

  Email: longhachdhv@gmail.com

 2. Tổ Kỹ- chiến thuật

- Vương Đình Phi, Thiếu tá, CNQS, Tổ trưởng

Địa chỉ: Vân Diên – Nam Đàn - Nghệ An

ĐT: 0912.167776

 Email: phicuong2011@gmail.com

- Nguyễn Văn Tường, Trung tá, CNQS,

Địa chỉ: Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

ĐT: 036.3994141 (0983.920337);

Email: nguyenvantuongdhv@gmail.com

- Phạm Thế Dũng, Trung tá, CNQS

Địa chỉ: Phường Đông Vĩnh, Vinh, Nghệ An

ĐT: 0988823518

Email: thedungdhv@gmail.com

- Nguyễn Ngọc Dũng, Đại uý, CNQS

Địa chỉ: Số 11, ngõ 53, đường Nguyễn Tuấn Thiện, K.Tân Tiến, P.Lê Mao,

ĐT: 0949.006426

Email: dunghue1989@gmail.com

-  Nguyễn Đình Phi, GV, CN

Địa chỉ: Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.292966;

Email: dinhphidhv@gmail.com

- Đoàn Quang Dũng, GV, CN

Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.186187

- Nguyễn Thế Tiến, GV, CN

Địa chỉ: Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.195710

Email: nguyenthetiendhv@gmail.com

2. Tổ đào tạo và quản lý học sinh sinh viên

- Nguyễn Đình Lưu, Trung tá, CNQS, Tổ trưởng

Địa chỉ: Xóm Tiền Tiến, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.608954

Email: dinhduongluu@gmail.com

- Nguyễn Thị Thanh Quyên, ThS, CV, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Xóm 19, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3851634 (0986.127759);

Email: thanhquyenvh@gmail.com

- Võ Thị Hải Huyền, ThS, CV, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Số 05, ngõ 10, Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, Nghệ An

ĐT: 0943.039918;

Email: vothihaihuyen@gmail.com

- Phan Hữu Tiệp, CN, CV, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Xóm 20, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974721121

Email: phanhuutiepdhv@gmail.com

- Nguyễn Thanh Sơn, CN, CV, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Số 12, đường Trà Lân, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3847421 (0982.931777);

Email:  nguyenthanhsondhv@gmail.com

- Hoàng Thị Hằng, CN, CV, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Xóm 18B, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.398718;

Email: hoanghang810@gmail.com

- Lê Công Việt, KTV, TC, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Nhà công vụ Trung tâm GDQP AN Vinh

ĐT: 0902.274345

Email: lecongvietdhv@gmail.com

- Lê Đình Tri, NV, TC, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Khu tập thể khoa Nông Lâm Ngư, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.472644

Email: ledinhtridhv@gmail.com

- Nguyễn Thị Thanh Ngân, KS, CS, Đại đội trưởng quản lý sinh viên

Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.820184

Email: thanhngandhv@gmail.com

3. Tổ hành chính

- Trần Hữu Trí, TC, KT điện nước, Tổ trưởng

Số nhà 305, Chung cư Hưng lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.555817

Email: tritranhuu@gmail.com

- Nguyễn Thị Thương, CN, CV Văn phòng

Địa chỉ: Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0969.441990

Email: thuong90dhv@gmail.com

- Nguyễn Hoàng Hà, Y sỹ

Địa chỉ : Số nhà 15, Ngõ 75, Đường Nguyễn Thiếp, khối 8, Trung đô, Vinh, Nghệ An

ĐT: 0983552235

Email: nguyenhoanghadhv@gmail.com

- Đặng Thị Ngọc, CN, KTV, Thủ kho quân trang và vũ khí trang bị

Địa chỉ: Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.102837

Email:dangthingocnln@gmail.com

- Nguyễn Thị Phượng, CV, ThS

Địa chỉ: Số 21, ngõ 22, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.111759;

Email : phuongnln@gmail.com

- Nguyễn Văn Trung, NV Bảo vệ

Địa chỉ: Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, Nghi Lộc

ĐT: 0168.8055337

- Nguyễn Đình Lương, TC, NV Bảo vệ

Địa chỉ: Xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.192557

- Nguyễn Duy Hạnh, SC, NV Bảo vệ

Địa chỉ: Xóm 7, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.049415

- Nguyễn Đức Thông, NV Bảo vệ

Địa chỉ: Xóm 3 Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An

ĐT: 0984797358

- Nguyễn Duy Thìn, NV Bảo vệ

Địa chỉ: Xóm Kim Bình, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01685399196