Thực hiện kế hoạch số 27/KH-ĐHV ngày 8/8/2017 của Trường Đại học Vinh về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2017 – 2018, ngày 6/9/2017 Trung tâm GDQP & AN Trường Đại học Vinh đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2017 – 2018, với mục đích nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – đồng thời đưa ra những giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Tham dự hội nghị có PGS. TS Nguyễn Huy Bằng  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trưởng, phó các phòng ban chức năng của Nhà trường.


 Tại Hội nghị, các đại biểu và toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm đã nghe Đại tá Ths Trương Xuân Dũng- Bí thư chi bộ  - Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động của Trung tâm trong năm học 2016-2017 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Trung tâm trong năm học 2017-2018. Trong đó, báo cáo đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; Xây dựng kế hoạch để phát triển công tác tuyển sinh; Nâng cao chất lượng giảng dạy, Phát triển hoạt động bồi dưỡng giáo viên, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ khung đại đội trưởng và tăng cường quản lý sinh viên nhằm đảm bảo tính kỷ luật của môi trường quân đội….

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng hợp Kế hoạch năm học của Đại tá Ths Trương Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm và  Ths Nguyễn Thị Thanh Quyên – Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức Trung tâm GDQP & AN  đối với Dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng Nhà trường tại Hội nghị đại biểu  Cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2017-2018.


 Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận về phương hướng hoạt động của Trung tâm trong năm học mới,  đề xuất các ý kiến để xây dựng và phát triển cơ sở 2 của Nhà trường ngày càng vững mạnh.   

 Thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, PGS. TS Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm GDQP & AN  đã đạt được trong năm học 2016-2017, đồng thời chỉ ra những định hướng phát triển của Trung tâm cũng như chiến lược phát triển cơ sở 2 của Trường Đại học Vinh trong năm học 2017-2018 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đạo tạo. Tại Hội nghị, đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng đã đề nghị tập thể cán bộ, viên chức, sĩ quan của Trung tâm phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó để xây dựng và phát triển Trung tâm, phát triển Nhà trường, xứng đáng với phẩm chất cao quý của anh bộ đội Cụ Hồ.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu 06 đại biểu đại diện cho 32 cán bộ, viên chức của Trung tâm tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2017-2018.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt đoàn Chủ tịch, Đại tá Ths Trương Xuân Dũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của Trung tâm và Nhà trường để xây dựng Trung tâm GDQP & AN Trường Đại học Vinh tiếp tục phát triển vững mạnh xứng đáng với truyền thống của Trường Đại học Vinh anh hùng.

Bài & ảnh: Thanh Quyên – Hữu Tiệp