Nằm trong chuỗi hoạt động rèn luyện của sinh viên không chuyên đợt học Hè 2017 

Trung tâm GDQP & AN Trường Đại học Vinh tổ chức tăng gia sản xuất, đây là một trong những hoạt động rèn luyện thiết thực, mục đích rèn luyện, cải tạo cảnh quan môi trường nơi học tập, một trong những hoạt động như thể thao, văn nghệ, phong trào thi đua giữa các đại đội
Sau đây một số hình ảnh