Một số hình ảnh Chào cờ và duyệt đội ngũ tại Trung tâm GDQP & AN Trường Đại học Vinh