Chương trình  đã phát động hơn 700 Đoàn viên thanh niên trong toàn Trung tâm tham gia hoạt động “ra quân Ngày Chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh môi trường kí túc xá, giảng đường, bãi tập và toàn bộ khuôn viên Trung tâm GDQP – AN Vinh.

Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung tâm GDQP – AN trong từng đợt học nhằm giúp viên luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong thời gian qua.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
Trung tâm GDQP - AN Vinh