Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh long trọng tổ chức buổi lễ chào cờ và duyệt đội ngũ. Tham dự buổi lễ chào cờ có Ban giám đốc Trung tâm, toàn thể giảng viên, cán bộ Trung tâm và đặc biệt  hơn 600 sinh viên không chuyên đợt học I năm học 2017-2018 và các lớp chuyên nghành GDQP - AN tham dự buổi lễ  trong không khí trang nghiêm, và hùng tráng. 

Một số hình ảnh trong buỗi lễ:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bài và ảnh: Phan Hữu Tiệp