Khóa học được tiến hành từ ngày 03/10/2016 đến ngày 30/10/2016.

Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Đại tá, Ths Trương Xuân Dũng Phó Giám đốc Trung tâm; Các đồng chí trong Ban chủ nhiệm Khoa, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trung tâm.

Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tu dưỡng phẩm chất đạo đức của con người mới XHCN, rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học GDQP và an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản, quy phạm pháp luật của Nhà nước và đã được triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Nghị quyết Trung ương III khóa 7 đã chỉ rõ “Phải tăng cường giáo dục Quốc phòng cho toàn dân, trước hết là đối với cán bộ các cấp, các ngành của Đảng, Nhà nước và thế hệ trẻ học sinh, sinh viên.”

Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học, Đại tá  Ths Trương Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Vinh đã nêu bật tầm quan trọng của công tác Giáo dục Quốc phòng, An ninh cho sinh viên là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Môn học GDQPAN ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh còn rèn luyện cho sinh viên tác phong sống, học tập, sinh hoạt tiệm cận với các chế độ quy định và kỉ luật của quân đội. Các em sẽ được sinh hoạt, học tập trong môi trường lành mạnh, gắn bó và đoàn kết, có nhiều cơ hội tăng khả năng làm việc nhóm, tự lập, thích nghi và chủ động sáng tạo giải quyết vấn đề trong điều kiện, hoàn cảnh khác nhau với tính độc lập và tính cộng đồng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu và mục tiêu môn học, đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên phải đem hết tình cảm, nhiệt huyết và trách nhiệm để hướng dẫn, động viên, giảng dạy cho sinh viên. Đề nghị các em sinh viên không ngừng phát huy tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, luôn cố gắng học tập, rèn luyện và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt. Đồng chí tin tưởng rằng, các em sẽ vượt qua mọi khó khăn và khác biệt của môn học đặc thù nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời sinh viên. Đây cũng là chuyến đi đặc biệt sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi sinh viên.

Cũng tại buổi Lễ khai giảng, Ban thi đua Trung tâm GDQP – AN Vinh đã phát động kế hoạch hoạt động đợt học, cũng như phong trào thi đua: “Thanh niên rèn luyện” giữa các đại đội, bao gồm các nội dung chính như: Hoạt động Chủ nhật xanh (7h, 09/10/2016), Giải thi đấu bóng chuyền nữ (16h30, 10/10/2016), Hội thao điều lệnh (6h30, 17/11/2016), Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (19h00, 19/10/2016). Kế hoạch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các giáo viên và toàn thể sinh viên.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:Trung tâm GDQP - AN