TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM GDQP – AN VINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA

ĐỢT HỌC 3  HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2016 -2017

(Từ 31/10 – 27/11/2016)

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1.  Mục đích

  Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tăng cường sự phấn đấu, thi đua giữa các lớp, các đại đội để duy trì tốt kỷ cương, nề nếp sinh hoạt của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực hiện tốt Nội quy, Quy chế mà Nhà trường và Trung tâm đã đề ra.

  Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện trong quá trình sinh hoạt tại Trung tâm.

  Trung tâm GDQP – AN tiến hành tổ chức các hoạt động thi đua trong đợt học 3học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 dành cho sinh viên khóa 6 (hệ đại học) Trường Đại học Y khoa Vinh đến học tập và rèn luyện tại Trung tâm GDQP – AN Vinh.

  2. Yêu cầu

  Tất cả các đại đội trưởng, lớp trưởng các lớp chuyên ngành  nắm bắt nội dung thi đua để phổ biến cho đại đội, lớp mình thực hiện nghiêm túc.

  100% sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế và tham gia các hoạt động đầy đủ, đúng giờ.

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 1. Khai giảng đợt học

            Thời gian: 7h ngày 1 tháng 11 năm 2016

   Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm GDQP - AN   

2.  Hoạt động Chủ nhật Xanh.

Thời gian:  7h sáng Chủ Nhật, ngày 6/11/2016

Nội dung công việc: Vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên Trung tâm GDQP

Thành phần tham gia: Các đại đội không chuyên và sinh viên chuyên ngành K54, 56, 57 đang học tập rèn luyện tại Trung tâm.

Vị trí lao động: Ban thi đua sẽ phối hợp với BCH Liên chi đoàn TTGDQP khảo sát và giao nhiệm vụ cụ thể về các đơn vị tham gia.

3. Thi đấu Thể thao: Giải kéo co

 Thời gian khai mạc:16h30  Thứ 2 ngày 14/11/2016

Yêu cầu:

Mỗi đại đội thành lập 01 đội tuyển thi đấu gồm 10 người (5 nam, 5 nữ)

Cách thức thi đấu: Ban tổ chức tiến hành cho các đội bốc thăm thi đấu theo vòng tròn và chọn ra đội thắng cuộc.

4. Hội thao điều lệnh: Tổ chức kết hợp trong Lễ chào cờ của đợt học.

Thời gian tổ chức:  6h30 phút ngày 14/11/2016

Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm.

 1. Hội diễn  Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Mỗi đại đội luyện tập 2 tiết mục văn nghệ với các thể loại: hát, múa, kịch v.v…

Chủ đề: Hát về mái trường, thầy cô, bạn bè và ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dự kiến thời gian tổ chức: 19h Thứ Sáu ngày  18 tháng 11 năm 2016

Thời gian đăng ký tiết mục: Chậm nhất vào ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Nếu đại đội nào đăng ký chậm, BTC loại tiết mục của đại đội đó ra khỏi chương trình và xếp loại  đại đội yếu kém vào bảng tổng hợp thi đua)

Thời gian duyệt chương trình: 18h ngày 15 tháng 11 năm 2016

Yêu cầu: Đội trưởng văn nghệ nạp nhạc (chỉ nhận qua USB) về cho cô Quyên trước ngày 16 tháng 11 năm 2016

Trên đây là toàn bộ nội dung hoạt động ngoại khóa của đợt học 3 HK1 năm học 2016 – 2017, Ban thi đua sẽ tổng hợp nội dung các mặt thi đua, đánh giá, xếp loại và báo cáo tại buổi sinh hoạt toàn Trung tâm vào cuối đợt học. Kết quả thi đua là cơ sở để chấm điểm rèn luyện của sinh viên và xếp loại đại đội trong đợt học. Vì vậy yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã phổ biến.

 

            TRUNG TÂM GDQP -AN                                  T/M BAN THI ĐUA

               P. GIÁM ĐỐC