TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 139 – KH/ĐTN

TP Vinh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao tại cơ sở 2

 

 

Thực hiên chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2016 – 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao tại cơ sở 2 của Nhà trường như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  •  Tổ chức các hoạt động thể thao lành mạnh, góp phần khuyến khích, cố vũ ĐVTN rèn luyện, nâng cao thể lực.
  • Các hoạt động phải được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn; đồng thời phải sôi nôi, hấp dẫn, lôi cuốn được đông đảo ĐVTN tham gia và cổ vũ.
 2. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
  1. Đối tượng: Dành cho sinh viên khoa Nông Lâm Ngư, sinh viên không chuyên đang học GD Quốc phòng tại Trung tâm GD Quốc phòng – AN Vinh
  2. Thời gian: Ngày 22/10/2016 (Thứ Bảy)
  3. Địa điểm: Khuôn viên cơ sở 2 – Khoa Nông Lâm Ngữ, Trung tâm GD Quốc phòng – AN Vinh
 3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI ĐẤU
  1. Môn bóng chuyền.
 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Hình thức thi đấu: Đồng đội
 • Nội dung thi: Thi đấu bóng chuyền nam, nữ (6-6)
 • Thành lập các đội tuyển dự thi: Mỗi đội 10 VĐV

  + Khoa Nông Lâm Ngư: 02 đội thi đấu (01 đội nam và 01 đội nữ)

  + Sinh viên không chuyên đang học GDQP (gồm 07 đại đội): tối thiểu là 04 đội thi đấu (02 đội nam và 02 đội nữ)

 • Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao
 • Thể thức thi đấu: Theo thể thức 03 hiệp thắng 02. Bốc thăm thi đấu vòng tròn tính điểm.
 • Luật thi đấu: Áp dụng luật hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 • Bóng thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định.
 1. Môn Kéo co
 • Hình thức thi đấu: Đồng đội
 • Nội dung thi: Thi đấu kéo co đồng đội nam (10VĐV), đồng đội nữ (10 VĐV)
 • Thành lập các đội tuyển dự thi: mỗi đội 10 VĐV chính thức và 03 VĐV dự bị

  + Khoa Nông Lâm Ngư: 04 đội thi đấu (02 đội năm và 02 đội nữ)

  + Sinh viên không chuyên đang học GDQP (gồm 07 đại đội): mỗi đại đội thành lập 02 đội thi đấu (01 đội nam và 01 đội nữ)

 • Trang phục thi đấu: Mang trang phục thể thao
 • Xác định cân nặng: Trước buổi thi đấu, Ban Tổ chức phải xác định tổng cân nặng 10 VĐV của mỗi đội vào thi đấu, cụ thể: đội nam không vượt quá 600kg, nữ không quá 500kg. Nếu đội nào vượt quá số cân quy định mà không có VĐV thay thế để đáp ứng yêu cầu thì phải thi đấu ít người hơn.
 • Thể thức thi đấu: Bốc thăm thi đấu loại trực tiếp và xếp giải/
 1. Môn Nhảy bao bố:
 • Hình thức thi đấu: Đồng đội
 • Nội dung thi: Thi nhảy tiếp sức đồng đội nam (05 VĐV), đồng đội nữ (05 VĐV)
 • Thành lập các đội tuyển dự thi: mỗi đội 05 VĐV chính thức , chưa tính VĐV dự bị

  + Khoa Nông Lâm Ngư: 02 đội thi đấu (01 đội năm và 01 đội nữ)

  + Sinh viên không chuyên đang học GDQP (gồm 07 đại đội): mỗi đại đội thành lập 02 đội thi đấu (01 đội nam và 01 đội nữ)

 • Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể thao
 • Thể thức thi đấu: Thi đấu tính thời gian và xếp giải
 1. Ban Thường vụ Đoàn trường
 • Thông báo, tuyên truyền, tiếp nhận đăng ký tham gia
 • Tổ chức bốc thăm phân lịch thi đấu và tổ chức thi đấu (chi tiết thông báo sau)
  1. Ban chấp hành các Liên chi đoàn Nông Lâm Ngư, GD Quốc phòng
 • Khẩn trương thông báo, triển khai rộng rãi trong ĐVTN, tổ chức tập luyện, thống nhất trang phục, đội ngũ cổ động viên cổ vũ cho các nội dung thi đấu
 • Phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi, tham gia điều hành, tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Anh Chương