•     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM GDQP – AN NINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 03/ KH – TĐ/2016 -2017                                       Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2017

   

  KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CHỦ NHẬT XANH

  ĐỢT HỌC 3  HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2016 – 2017

  1. Mục đích, yêu cầu
   1. Mục đích
  • Lao động là một trong những hoạt động  giáo dục, rèn luyện sinh viên về ý thức  lao động, giúp sinh viên hình thành ý thức lao động tốt, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện,  tạo cơ sở cho sinh viên tham gia lao động có hiệu quả sau này.
  • Tổ chức cho sinh viên lao động nhằm tạo nên cảnh quan môi trường tốt, xây dựng trung tâm GDQP -AN  ngày càng “Xanh  - Sạch – Đẹp” để phục vụ cho nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên.
   1. Yêu cầu
  • Lao động phải đảm bảo tuyệt đối an toàn
  • Lao động phải có kỹ thuật, có năng suất
  • Việc tổ chức lao động cho sinh viên phải đúng quy trình, gồm tập trung sinh viên điểm danh, kiểm tra dụng cụ, phân công nhiệm vụ, duy trì lao động, nghiệm thu lao động, đánh giá rút kinh nghiệm.
  • Nội dung lao động
  • Thời gian: 6h30 ngày 23/4/2017 .
  • Nhiệm vụ:Làm vệ sinh toàn bộ khu vực Trung tâm, nhổ cỏ, cải tạo sân vận động trung tâm.
  • Dụng cụ lao động:
  • Chổi; Cuốc; Xẻng; Cào……
  • Các đại đội cắt cử người nhận cuốc, xẻng tại kho vật chất Trung tâm. (gặp cô Phượng – ĐT: 0917.111.759)
   1. Phân công khu vực và Cán bộ phụ trách:

  1. Đại đội 16

                Phát cỏ, cải tạo vệ sinh cạnh sân bóng rổ số 2 đến sát hàng rào phía Đông Trung tâm.

  2. Đại đội 17:

  Phát cỏ, cải tạo vệ sinh cạnh sân bóng rổ số 1 đến sát hàng rào phía Đông Trung tâm.

  3. Đại đội 18:

                Khu vực Nhà học bắn số 2 (Bao gồm  quét dọn, làm vệ sinh trước và sau nhà học bắn, phát cỏ khu vực bãi học kỹ chiến thuật)

  4. Đại đội 19:

  Vệ sinh toàn bộ khu vực đường nhựa trong khu vực Trung tâm (Gồm trục đường nhựa từ cổng vào, trục đường nhựa sát sân vận động và trục đường nhựa cạnh nhà học bắn số 1)

  5. Đại đội 20

  Phát cỏ, dọn vệ sinh khu vực trước và sau KTX số 2

  Phát cỏ, dọn vệ sinh khu vực bãi cỏ trước khu vực am thờ, trước và sau bể nước Trung tâm tiếp giáp khu vực nhà ăn.

  6.  Đại đội 21

              Làm vệ sinh,  phát cỏ, quét dọn trước và sau Nhà ăn đến sát hồ xử lý nước thải cạnh KTX.

  7. Đại đội 22

              Quét dọn, làm vệ sinh toàn bộ sân trường, trước và sau Giảng đường Đa năng 1, 2, Nhà công vụ và dọn cỏ trong vườn ươm (Dọc sát tường bao đến chỗ tiếp giáp các hàng cây trong vườn ươm)

  7. Đại đội 23.

              Làm vệ sinh quét dọn trước, sau KTX số 1, nhà học bắn số1 và khu vực cạnh hồ xử lý nước thải.

  8. Đại đội 24

  Phát cỏ, dọn vệ sinh khu vực đường nhựa, trước và sau KTX Nông lâm ngư.

  Nhận được công văn này yêu cầu các Đại đội trưởng quán triệt, phân công nhiệm vụ cho đại đội và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Ban Giám đốc Trung tâm sẽ thành lập Ban đánh giá, nghiệm thu kết quả lao động và đánh giá xếp loại đại đội  trong đợt học .

  TRUNG TÂM GDQP – AN VINH

  TRƯỞNG KHOA

   

   

   

   

  Trung tá Ths Trần Văn Thông

   

   

   

   

   

   

  Người lập kế hoạch

   

   

   

   

   

  Trần Hữu Trí