Tham dự buỗi lễ chào cờ có ban Giám đốc trung tâm và toàn thể giảng viên, cán bộ của trung tâm,đặc biệt hơn 1000 đoàn viên thanh niên đang học GDQP và thể chất tại trung tâm.


Phát biểu trong buỗi lễ chào cờ Đồng chí Đại tá Thạc sỹ Trương Xuân Dũng phó giám đốc trung tâm nhắc lại lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

Ngày nay, trong tình hình mới, trước những biến động hết sức phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường; trước sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động bằng âm mưu “Diễn biến hoà bình” đã ít nhiều ảnh hưởng mục tiêu, lý tưởng và hoài bão của Thanh niên.
Chúng ta vẫn thấy đâu đó còn có bộ phận Thanh niên sống thiếu lý tưởng, hoài bão; một số Thanh niên đang chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, sống tự do, cá nhân, vô tổ chức. Hay đâu đó vẫn còn bệnh vô cảm của giới trẻ, trong đó có cả sự vô cảm đối với ngay cả đất nước mình…
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động vẫn đang hàng ngày, hàng giờ dùng nhiều chiêu trò để kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức của chúng. Chúng đặc biệt chú ý đến lực lượng Thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng, lôi kéo Thanh niên vào các hoạt động biểu tình, chống Đảng, chống Nhà nước của chúng. Một bộ phận nhỏ Thanh niên đã bị lợi dụng hoặc mua chuộc với những hấp dẫn của tiền bạc mà bước chân vào.
Nhưng không! Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ Thanh niên, còn phần lớn Thanh niên Việt Nam hiện nay, với tình yêu nước lớn lao, khát vọng, hoài bão vẫn đang ngày ngày mê say rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp kiến thức, trình độ để góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, bên cạnh đó vẫn luôn cảnh giác trước hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản động.
Đồng chí Đại tá. Thạc sỹ Trương Xuân Dũng phát biểu trong buỗi lễ chào cờ


Đồng chí Trung tá Trần Văn Thông trưởng khoa GDQP &AN tặng bó hoa tươi thắm gửi đến Bí thư LCĐ Khoa nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sau buổi lễ chào cờ là các chuỗi hoạt động như hội thao điều lệnh, kéo co, và nhảy bao bố, gồm 9 đại đội là sinh viên thuộc nghành kinh tế, và Liên chi đoàn khoa GDQP.


Đồng chí Nguyễn Đình Lưu phổ biến kế hoạch hội thao 

Sau đây một số hình ảnh chào cờ và hội thao.


Đại đội 9 trong nội dung thi đồng diễn thể dục sáng
Các động tác rất chuẩn xác và chính quy của các "Chiến sỹ"  thể hiện ý chí rèn luyện và tinh thần rèn luyện không mệt mõi


 Bài và ảnh Phan Hữu TIệp