Hiện nay khoa Giáo dục quốc phòng đã xét điều kiện cấp Chứng chỉ GDQP, AN cho Khoa 50 và đã đề nghị Phòng Đào tạo cấp chứng chỉ cho sinh viên. Khoa GDQP thông báo danh sách những sinh viên không đủ điều kiện cấp Chứng chi GDQP, AN. Mọi thắc mắc sinh viên hay liên lạc cho Thầy giáo Phạm Đình Thắng - Trợ lý Đào tạo. Email dinhthang70dhv@gmail.com.