Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 20 đồng chí (danh sách kèm theo):

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

2.

Nguyễn Huy Bằng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

3.

Phạm Thị Bình

Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng bộ môn Viện Khoa học - Xã hội và Nhân văn

4.

Hắc Xuân Cảnh

Phó Viện trưởng Viện Khoa học - Xã hội và Nhân văn

5.

Nguyễn Anh Chương

Trưởng ban Quản lý cơ sở II

6.

Nguyễn Thị Thu Cúc

Trưởng Khoa Kinh tế

7.

Phạm Lê Cường

Trưởng Khoa Giáo dục

8.

Nguyễn Hoa Du

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020

9.

Hoàng Việt Dũng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

10.

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, UVBTV Công đoàn trường

11.

Nguyễn Ngọc Hiền

Bí thư Đảng ủy trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

12.

Trần Ngọc Long

Trưởng Khoa Xây dựng

13.

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa, Phó trưởng Khoa Kinh tế

14.

Thiều Đình Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường, Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên

15.

Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm

16.

Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

17.

Trần Vũ Tài

Viện trưởng Viện Sư phạm Xã hội

18.

Đinh Ngọc Thắng

Trưởng Khoa Luật

19.

Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

20.

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể trường

 

Trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí (danh sách kèm theo):

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

Nguyễn Huy Bằng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

2.

Phạm Thị Bình

Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng bộ môn Viện Khoa học - Xã hội và Nhân văn

3.

Nguyễn Hoa Du

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020

4.

Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, UVBTV Công đoàn trường

5.

Nguyễn Ngọc Hiền

Bí thư Đảng ủy trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

6.

Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

7.

Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XXXI, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy khóa XXXI, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được Đại hội bầu tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy  Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Trường Đại học Vinh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

                                                Tin, ảnh: Trung tâm GD QP&AN Đại học Vinh