Tối ngày 8/9/2018 được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm khoa GDQP và thực hiện đúng chủ trương của BCH Đoàn trường Đại học Vinh. Liên chi đoàn Trung tâm GDQP & AN đã tổ chức Đại hội  cho các lớp - chi đoàn K56, K57, K58 thành công tốt  đẹp

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Ban chủ nhiệm khoa GDQP, Trợ lí quản lí HSSV, đại diện BCH Liên chi đoàn và toàn thể các thầy giáo trong khoa GDQP.


Đại hội Lớp - Chi đoàn 57A GDQP-AN

 

     Đại hội lớp - chi đoàn được tổ chức đầu năm học nhằm đánh giá kết quả hoạt động của lớp - chi đoàn trong năm học 2017 - 2018; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trên tinh thần đó, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận nghiêm túc và sôi nổi về những thành tích đạt được, tồn tại cần khắc phục và đề xuất những sáng kiến, mục tiêu, phương hướng hoạt động cho năm học mới. Đồng thời, sinh viên cũng đã được nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phát biểu chia sẻ từ đại diện Ban chủ nhiệm,  Liên chi đoàn Trung Tâm GDQP cũng như các thầy giáo trong khoa GDQP

           Cũng tại đại hội, các lớp - chi đoàn đã bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2018-2019, gồm những đoàn viên thanh niên đủ phẩm chất, năng lực, được tín nhiệm cao nhằm điều hành và thúc đẩy phong trào của lớp - chi đoàn trong năm học 2018-2019.

            Đại hội lớp - chi đoàn là diễn đàn thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của các đoàn viên thanh niên. Sự thành công của các đại hội là động lực cho tuổi trẻ khoa Sư phạm toán học quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Sau đây là một số hình ảnh về Đại hội:


Đại hội Lớp - Chi đoàn 56A GDQP-AN


Ban cán sự, ban chấp hành năm học 2018- 2019 Chi đoàn - Lớp 58A GDQP-AN


Ban chấp hành LCĐ tham dự và chỉ đạo Đại hội

Bài và ảnh TTGDQP-AN