Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Hướng dẫn số 238/HD – TLĐ ngày 04 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn; Kế hoạch số 01/ KH – CĐ ngày 18/01/2017 của Công đoàn trường, và hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn trường về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.  Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Công đoàn bộ phậnTrung tâm GDQP & AN đã tiến hành Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.


            Tham dự Đại hội, về phía Ban chấp hành Công đoàn trường có sự hiện diện của đồng chí Ths Nguyễn Hữu Sáng – Phó chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn – UV BCH Công đoàn trường – phụ trách công đoàn cơ sở 2 Đại học Vinh.

            Về phía ban lãnh đạo Trung tâm có sự hiện diện của đồng chí Đại tá Ths Trương Xuân Dũng – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Trung tá Ths Trần Văn Thông – Trưởng khoa GDQP và đầy đủ các đoàn viên công đoàn bộ phận Trung tâm GDQP & AN.


            Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của chi ủy, Ban lãnh đạo Trung tâm, Ban chấp hành công đoàn bộ đã được thực thực hiện tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Nhìn chung, hoạt động công đoàn và phong trào công đoàn của Trung tâm GDQP & AN đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, BGH và chương trình công tác của Công đoàn Trường. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi thành viên…hoạt động của các tổ công đoàn, Ban Nữ công ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó đã giúp hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của Trung tâm ngày một đi lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại Đại hội, cácđại biểu đã nhất trí cao về Đề án nhân sự Ban chấp hành Công bộ phận và tiến hành bầu cử. Kết thúc phiên bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm GDQP & AN  nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 thành viên là:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quyên
  2. Đ/c Trần Hữu Trí
  3. Đ/c Bùi Đức Công.    


Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn bộ phận Trung tâm GDQP & AN là tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt công đoàn, đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua trong CBCCVCNLĐ, chăm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn...Chỉ tiêu đại hội đề ra: 100% CBCCVCNLĐ, đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các Nghị quyết của công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững danh hiệu công đoàn bộ phận  vững mạnh hàng năm; 100% CBCCVCNLĐ đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; Giới thiệu ít nhất 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét phát triển Đảng; 100% đoàn viên và gia đình vi phạm vào các tệ nạn xã hội và không vi phạm Luật an toàn giao thông.  Phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An; đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh; 15 năm thành lập Trung tâm GDQP & AN, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam.Cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” cho phù hợp với thực tiễn giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Phó Chủ tịch Công đoàn trường đánh giá cao những thành tích đã đạt được của công đoàn bộ phân Trung tâm trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần phát huy các ưu điểm và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, để hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, luôn đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm. 

                                                                                                                                                                                                                                                Thanh Quyên -  Hữu Tiệp