Sáng  ngày 2/5/2018.
Trưởng Khoa GDQP - Trung tá.ThS Trần Văn Thông - Thay mặt cho Chi uỷ-chi bộ Trung tâm GDQP & AN trực tiếp làm việc với BCH, về việc tổng kết nhiệm vụ tháng 4/2018 và quán triệt nhiệm vụ tháng 5/2018.


Trong buổi họp đồng chí Bí Thư Nguyễn Đình Phi đã thông qua báo cáo và kết quả tháng 4.
Tháng vừa qua LCĐ khoa GDQP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết quả 100% đoàn viên tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:
-Các chi đoàn tham gia hiệu quả phong trào Tự Học ngoài giờ học chính quy.
-Các đoàn viên ưu tú ra sức tạo lập mối quan hệ giao lưu văn hóa văn nghệ cho các chi đoàn K56A, K57A,K58A với sinh viên, đoàn viên K58-Khoa Kinh Tế (SV không chuyên).
-Đội ngũ đoàn viên K57A, K58A giúp đỡ và giảng dạy thể dục, điều lệnh cho sinh viên không chuyên.
- Đặc biệt LCĐ khoa GDQP đã thường xuyên đẩy mạnh, vận động trực tiếp Hội thao thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất và chủ nhật xanh đều đặn theo từng tuần trong tháng. 


Sau khi thông qua báo cáo của đồng chí Bí thư LCĐ tiếp theo buổi họp là quán triệt chỉ đạo của Trung tá. ThS Trần Văn Thông về công việc, nhiệm vụ trong tháng 5.
Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ định kỳ hàng tháng và tăng cường hơn nữa trong công tác đoàn cụ thể:
- Tiếp tục làm tốt diễn đàn tự học, mọi lúc, mọi nơi.
- Đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện tại chỗ.
- Ra sức giúp đỡ và giao lưu với sv không chuyên K58-Khoa Xây Dựng, K58 - Khoa Công Nghệ Thông tin đang học quốc phòng đang học tại Trung tâm GDQP&AN. 


- Đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất, thể dục thể thao và chủ nhật xanh các tuần trong tháng.
- Thực hiện 100% đoàn viên tham gia bếp ăn sinh viên 3 cùng(cùng nấu- cùng ăn - cùng dọn)
- Phát huy truyền thống QP-AN bằng việc mở lớp tập hát 10 bài hát truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, kết hợp tạo các nhóm múa, hát nhạc cách mạng tối thứ 7 các tuần trong tháng.
- Đặc biệt là quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả mọi nhiệm vụ và phương diện.

Cuối cùng thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa đồng chí Bí thư Nguyễn Đình Phi lấy biểu quyết 100% đoàn viên-LCĐ khoa GDQP-Trung tâm GDQP&AN trường Đại học Vinh phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tháng 5 này.
Bài và ảnh Lê Mỹ Duyên - Phan Hữu Tiệp