Được sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh, ngày 27/01/2016 Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh Vinh đã ttổ chức Hội nghị về công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật năm 2015 và phương hướng năm 2016.

    Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh có đồng chí Trung tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, đồng chí Trung tá Cao Xuân Đông, chuyên viên Giáo dục quốc phòng an ninh Sở GDĐT Nghệ An và đồng chí Đại úy Phan Trọng Cường, trưởng ban bảo vệ an ninh. Về phía Trung tâm có đồng chí Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm GDQP AN Vinh chủ trì hội nghị.

    Tại Hội nghị, Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng đã báo cáo về công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật năm 2015 của Trung tâm GDQP AN Vinh và phương hướng hoạt động trong năm 2016.

    Trong đó, đồng chí đã đã nêu rõ vấn đề cơ bản mà Trung tâm đã thực hiện tốt trong năm 2015 như: thường xuyên duy trì nghiêm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỷ luật nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên, sinh viên trong việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước và các quy định của đơn vị. Cụ thể: 100% cán bộ, viên chức hoàn thành hiệm vụ, 24/32 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (trong đó có tất cả các đồng chí sĩ quan), 01 Chiến sĩ thi đua. 100% sinh viên chuyên ngành GDQP - AN có kết quả xếp loại rèn luyện đạt xuất sắc, tốt và khá, không có sinh viên bị  kỷ luật từ khiển trách trở lên.


Đại tá. Ths Trương Xuân Dũng báo cáo tổng kết công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật năm 2015 và phương hướng 2016

    Đồng thời Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra phướng hướng về công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật  năm 2016  gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng trước các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền của kẻ thù, làm cho mọi cán bộ, GV, CNV, sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không bị lôi kéo, lợi dung  tham gia các tổ chức, hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an an toàn xã hội.

2. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục,  tuyên truyền pháp luật, kỷ luật. Làm chuyển biến về  nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, GV, CNV, SV gắn với các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Quân dội, của Bộ GD và ĐT, của nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp vi phạm kỷ luật thông thường, không để vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xẩy ra.

3. Tập trung xây dựng môi trường văn hoá tại Trung tâm theo chuẩn mực văn hoá quân sự. Đề cao tính tổ chức, tính kỷ luật và tinh thần tự giác, tự quản, phát huy vai trò của các hệ thống tổ chức trong trung tâm, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của giảng viên, sĩ quan biệt phái, vai trò xung kích của tổ chức đoàn, hội sinh viên.

4. Đề xuất với lãnh đạo nhà trường, Bộ chỉ huy QS Tỉnh rà soát bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh và quản lý rèn luyện sinh viên, đúng với tính chất và quy  mô của Trung tâm theo quy hoạch.

5. Nghiên cứu và bổ sung hàn thiện quy chế và nội quy hoạt động của trung tâm, phù hợp với điều kiện hoạt động. Phân rõ chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác, từng bộ phận chuyên môn trong trung tâm, đảm bảo hoạt động của trung tâm thống nhất, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị, đồng thời biểu dương ý thức chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật của các sĩ quan, cán bộ, viên chức Trung tâm GDQP – AN trường Đại học Vinh. Qua đó đồng chí mong muốn tập thể sĩ quan, viên chức và sinh viên Trung tâm tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trung tá Trần Văn Thông - Phó trưởng khoa đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trung tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ảnh & bài: Thanh Quyên - Hải Huyền